8 vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2022; đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Thông tư quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Danh mục 8 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm:

1) Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2) Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

3) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế. 

4) Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

5) Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp.

6) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

7) Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.

8) Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động./.

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Đoàn kiểm tra đã ghi nhận 5 kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và 7 nhóm ưu điểm tại Đảng bộ Hà Nội. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ rõ 5 hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại

Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Đoàn kiểm tra đã ghi nhận 5 kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và 7 nhóm ưu điểm tại Đảng bộ Hà Nội. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ rõ 5 hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại

Bộ Nội Vụ: Công khai, minh bạch các tiêu chí để không còn chạy khen thưởng
Bộ Nội Vụ: Công khai, minh bạch các tiêu chí để không còn chạy khen thưởng

VOV.VN - Ban soạn thảo Luật thi đua khen thưởng sửa đổi đang chỉnh lý, bổ sung Dự án Luật theo hướng công khai, minh bạch các tiêu chí để không còn chạy khen thưởng, chạy danh hiệu.

Bộ Nội Vụ: Công khai, minh bạch các tiêu chí để không còn chạy khen thưởng

Bộ Nội Vụ: Công khai, minh bạch các tiêu chí để không còn chạy khen thưởng

VOV.VN - Ban soạn thảo Luật thi đua khen thưởng sửa đổi đang chỉnh lý, bổ sung Dự án Luật theo hướng công khai, minh bạch các tiêu chí để không còn chạy khen thưởng, chạy danh hiệu.

Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ xem xét sáp nhập tỉnh
Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ xem xét sáp nhập tỉnh

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ xem xét sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ xem xét sáp nhập tỉnh

Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ xem xét sáp nhập tỉnh

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ xem xét sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.