Tags :

ông Kim Jong-un về tới Melia đoàn xe của lãnh đạo Triều tiên ga Đồng đăng Hà Nội đảm bảo an ninh