Ảnh: Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị.