Bà Trương Thị Mai: Cần nắm chắc tình hình nhân dân

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh Hội đồng công tác quần chúng Trung ương cần nắm chắc tình hình nhân dân, trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng những vấn đề liên quan.

Các thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương nắm chắc tình hình nhân dân gắn, làm tốt công tác vận động quần chúng. Trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng những vấn đề liên quan đến tình hình nhân dân. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020, triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2021 diễn ra sáng nay (14/1), tại Hà Nội.

Các thành viên hội đồng nhận định công tác quần chúng năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về công tác vận đồng quần chúng.

Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với các tổ chức quần chúng và nhân dân.

Đặc biệt, công tác dân vận với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm, chủ động nắm bắt tình hình, hạn chế xảy ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp uỷ, tổ chức Đảng chưa đầy đủ, chưa nêu cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; chưa coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân khi ban hành chính sách, pháp luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh nhiệm kỳ tới, các hội quần chúng tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho tầng lớp nhân dân của từng tổ chức hội; phát triển lực lượng mở rộng hơn trong điều kiện mới, giữ vững vai trò nòng cốt là cầu nối giữa Đảng và các tầng lớp nhân dân.

"Năm 2021 sẽ là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đề nghị Hội đồng sẽ bắt đầu chương trình mới cho nhiệm kỳ xúc tiến sớm sau đại hội Đảng. Năm nay cũng là năm bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, vì vậy tiếp tục quan tâm không chỉ nhân dân với đại hội Đảng, mà còn là nhân dân đối với Quốc hội và HĐND các cấp. Tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, đề nghị các tổ chức quần chúng không được lơi lỏng, tiếp tục quan tâm cảnh giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm" - bà Trương Thị Mai nhấn mạnh./.

Viết bình luận