Bài viết của Tổng Bí thư trang bị thêm bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên

VOV.VN - Lập luận sắc sảo của Tổng Bí thư trong bài viết đã trang bị thêm bản lĩnh chính trị cho từng cán bộ, đảng viên. 

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Người dân, đảng viên ở miền núi Tây Bắc đánh giá, đây là một bài viết có tính khái quát sâu sắc, nêu bật được sự lựa chọn đúng đắn của Đảng ta khi chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, toàn tâm, toàn ý vì lợi ích của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ cho biết, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội là vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và tương lai, một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ nhân dân.

Theo bà, Tổng Bí thư đã khái quát lại cả một quá trình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ông cũng trả lời đầy đủ rõ nét về công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua là hoàn toàn đúng đắn. Từ đó cũng đã phản ánh được những khát vọng, mục tiêu không thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như của tất cả đảng viên đó là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Và điều này đang được thể hiện một cách rõ nét nhất khi cả đất nước đang cùng nhau gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và cả hệ thống chính trị thì nước ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi thử thách, khó khăn.

Qua bài viết, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu hơn về sự phát triển của đất nước sau 35 năm đổi mới, khẳng định được vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với sự phát triển đó, con đường phát triển đất nước được Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của người dân và hướng tới một xã hội của dân, do dân và vì dân. 

Chị Vũ Thị Thu Hồng (xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) cho rằng: "Đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực khiến niềm tin của người dân vào Đảng, vào chế độ, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn ngày càng vững chắc. Một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và do nhân dân làm chủ mà Tổng Bí thư đã đề cập là mong muốn lớn nhất của nhân dân hiện nay. Đất nước ta đang gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch, nhưng người dân tin là với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi".

Chị Vũ Thị Quế (đảng viên trẻ ở phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu), cho rằng, lập luận sắc sảo của Tổng Bí thư trong bài viết đã trang bị thêm bản lĩnh chính trị cho từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên có thêm ý chí, nghị lực để phấn đấu và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

"Tin rằng, khi tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, đồng lòng thì không có thế lực thù địch nào có thể chống phá được cách mạng Việt Nam. Và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng tất yếu sẽ hoàn thành"- chị Quế tin tưởng.

Đảng viên Nguyễn Toàn, ở phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái đã nghiên cứu và rất tâm đắc với những nội dung mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên trong bài viết, trong đó có nội dung về một xã hội mà sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người".

"Những nội dung mà Tổng Bí thư nêu lên cũng là mong ước của nhân dân, làm sao xã hội ngày càng phát triển thì đời sống nhân dân càng hạnh phúc. Một xã hội mà ai cũng ấm no, khoảng cách miền xuôi - miền núi, thành thị - nông thôn ngày càng được thu hẹp. Đặc biệt là lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết trong xã hội ngày càng được nâng lên. Tin rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển, vị thế sẽ ngày càng được nâng lên, đời sống của toàn dân ngày càng ấm no, ai cũng được hạnh phúc, những giá trị tốt đẹp và đạo đức xã hội được đề cao, dịch bệnh đẩy lùi" - anh Nguyễn Toàn chia sẻ./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Bài viết của Tổng Bí thư làm rõ bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền XHCN
Bài viết của Tổng Bí thư làm rõ bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền XHCN

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh điều này khi nói về điểm mới trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài viết của Tổng Bí thư làm rõ bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền XHCN

Bài viết của Tổng Bí thư làm rõ bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền XHCN

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh điều này khi nói về điểm mới trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài viết của Tổng Bí thư đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH
Bài viết của Tổng Bí thư đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH

VOV.VN - “Bài viết của người đứng đầu Đảng đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH là vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và tương lai".

Bài viết của Tổng Bí thư đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH

Bài viết của Tổng Bí thư đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH

VOV.VN - “Bài viết của người đứng đầu Đảng đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH là vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và tương lai".

Ra mắt sách tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Ra mắt sách tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều 13/1, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”.

Ra mắt sách tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Ra mắt sách tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều 13/1, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”.