"Ban Chấp hành Trung ương khoá mới xin hứa sẽ là khối đoàn kết thống nhất cao"

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt tại phiên bế mạc Đại hội sáng nay 1/2.

Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khoá mới đã họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tại phiên làm việc sáng nay 1/2, ông Võ Văn Thưởng đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Theo đó, Bộ Chính trị khoá mới gồm 18 uỷ viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu gần như tuyệt đối.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 uỷ viên; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ra mắt Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và với tình cảm cá nhân bày tỏ chân thành cảm ơn Đại hội, đại  biểu dự Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu các đồng chí vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Nhấn mạnh Đại hội giao trọng trách hết sức lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự, Ban Chấp hành Trung ương khoá mới xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đản, toàn quân, toàn dân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; tiếp nối, kế thừa truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được, cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng, của Dân tộc ta, thống nhất tư tưởng hành động, luôn luôn rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đáp ứng lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban bộ ngành Trung ương, địa phương và toàn thể đồng bào để có thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ cảm ơn các lão thành cách mạng, thế hệ đi trước và cho biết sẽ tiếp tục cố gắng học tập, kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong nhiều thập kỷ qua để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay.

“Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ sắp tới như Văn kiện đã nêu có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng muôn vàn hó khăn, thử thách, có điều không lường trước được. Do đó tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, cao ngạo; càng phải khiêm tốn học tập, làm mọi công việc xứng đáng tín cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tập thể 200 thành viên của Ban Chấp hành Trung ương khoá mới, kể cả uỷ viên chính thức và dự khuyết xin hứa là khối đoàn kết thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói: Đại hội là dịp đã đoàn kết thì đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công tới đồng bào, chiến sĩ cả nước nhân dịp năm mới 2021 và Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ nhất định Tổ quốc chúng ta ngày càng vinh quang hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử
Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử

VOV.VN - Một kỳ Đại hội với văn kiện có tính tổng kết không chỉ một nhiệm kỳ và đặt ra tầm nhìn đến giữa thế kỷ; chọn lựa nhân sự sau "quy trình 5 bước", “2 vòng 8 bước” và những cuộc họp khẩn bên lề về phòng, chống Covid-19.

Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử

Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử

VOV.VN - Một kỳ Đại hội với văn kiện có tính tổng kết không chỉ một nhiệm kỳ và đặt ra tầm nhìn đến giữa thế kỷ; chọn lựa nhân sự sau "quy trình 5 bước", “2 vòng 8 bước” và những cuộc họp khẩn bên lề về phòng, chống Covid-19.

Video: Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Video: Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Trước phiên bế mạc, Đại hội đã hoàn thành công tác nhân sự với việc bầu 200 Ủy viên Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII (180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết), bầu Bộ Chính trị (gồm 18 Ủy viên).

Video: Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Video: Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Trước phiên bế mạc, Đại hội đã hoàn thành công tác nhân sự với việc bầu 200 Ủy viên Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII (180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết), bầu Bộ Chính trị (gồm 18 Ủy viên).

Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Ngày 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Ngày 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

VOV.VN - Ngày 30/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 Ủy viên. Sáng 31/1, BCH Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

VOV.VN - Ngày 30/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 Ủy viên. Sáng 31/1, BCH Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương...