Đà Nẵng:

Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới làm việc với Q.Thanh Khê

VOV.VN -Ông Uông Chu Lưu đề nghị Quận ủy Thanh Khê rà soát quá trình thực hiện những chủ trương, chính sách đối với thực tiễn địa phương.

Sáng nay (16/3), Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới, nhóm 4 về “Đổi mới hệ thống chính trị” do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Quận ủy Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về “Thực trạng hệ thống chính trị, thực thi quyền lực Nhà nước và phát huy dân chủ” trên địa bàn quận.

Là một trong những quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng, với 10 phường, gần 45.000 hộ dân, sau 17 năm thành lập, Quận ủy Thanh Khê đã tập trung kiện toàn, xây dựng hệ thống chính trị với 38 tổ chức cơ sở đảng, hơn 2.300 đảng viên.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Quận ủy luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, củng cố bộ máy chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Từ năm 2009, quận Thanh Khê thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận và cấp phường, đồng thời thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND tại 2 phường trên địa bàn.

Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất giữa chủ trương của Đảng và thực hiện nhiệm vụ của chính quyền.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Quận ủy Thanh Khê rà soát quá trình thực hiện những chủ trương, chính sách đối với thực tiễn của địa phương; từ đó, Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới tổng hợp đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, để tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước cả về kinh tế, chính trị theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

“Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, nhưng lãnh đạo ở đây là lãnh đạo đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, và yêu cầu đổi mới. Đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Quận ủy đối với Nhà nước như thế nào, đối với mặt trận, đoàn thể chính trị đối với cơ quan tư pháp trên địa bàn phải như thế nào”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung

Bài liên quan