Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác

Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng.

Chiều 13/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào do ông Chansy Phosikham - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Chansy Phosikham. (Ảnh: TTXVN) 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Chansy Phosikham bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Saynhason tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Chansy Phosikham chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong công cuộc đổi mới; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn từ trước tới nay.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Chansy Phosikham đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây; về kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng cũng như kết quả chuyến thăm, hội đàm lần này. Khẳng định Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VII.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết, đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn tại Việt Nam cũng như kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng và kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức trong thời gian qua và mong rằng hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Saynhason và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đẫu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào do đồng chí Chansy Phosikham, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước trong thời gian gần đây; trao đổi các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và việc triển khai chương trình hợp tác giữa hai Ban Tổ chức giai đoạn 2011-2015./.