Ban Tuyên giáo quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

 Ngày 27/4, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương  tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, ông Bùi Thế Đức, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, sớm đưa nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Vì vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả cao, kiên quyết khắc phục bệnh hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị để lĩnh hội, tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Văn kiện Đại hội 12 của Đảng.

Qua hội nghị, các cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Trung ương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết 12 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, để vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng thời, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch./.

Tin liên quan

Toàn văn Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
Toàn văn Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

VOV.VN - Ngày 28/1/2016, tại Phiên Bế mạc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

VOV.VN - Ngày 28/1/2016, tại Phiên Bế mạc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Bộ Chính trị ra Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII
Bộ Chính trị ra Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai NQ Đại hội Đảng XII.

Bộ Chính trị ra Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Bộ Chính trị ra Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai NQ Đại hội Đảng XII.

Ban Bí thư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII
Ban Bí thư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Hội nghị cán bộ toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) trong hai ngày 19 và 20-4.

Ban Bí thư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Ban Bí thư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Hội nghị cán bộ toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) trong hai ngày 19 và 20-4.

Các đại biểu mong Nghị quyết Đại hội XII sớm đi vào cuộc sống
Các đại biểu mong Nghị quyết Đại hội XII sớm đi vào cuộc sống

VOV.VN - Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Các đại biểu mong Nghị quyết Đại hội XII sớm đi vào cuộc sống

Các đại biểu mong Nghị quyết Đại hội XII sớm đi vào cuộc sống

VOV.VN - Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII
Thủ tướng yêu cầu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.