Báo Đảng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Báo Đảng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng bảo đảm tính định hướng, đúng tôn chỉ mục đích…

Đây là một trong 10 nhóm vấn đề được đưa ra tại Hội thảo Báo Đảng khu vực phía Bắc diễn ra ngày 17/9, tại khu du lịch Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông, Cục Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, thành phố Hải Phòng và gần 30 cơ quan Báo Đảng khu vực phía Bắc đã tham dự.

Điểm nổi bật của hội thảo là trên cơ sở thực tế ở mỗi địa phương, các tham luận tập trung phân tích những kết quả, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong công tác tuyên truyền Nghị quyết của cơ quan mình; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra giải pháp, kiến nghị, đề xuất với các cấp, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ quan Báo Đảng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

10 nhóm vấn đề bám sát thực tiễn đã được các cơ quan Báo Đảng thảo luận tại hội thảo: Báo Đảng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng bảo đảm tính định hướng, đúng tôn chỉ mục đích; kịp thời, đúng thời điểm; tuyên truyền đúng yêu cầu, đòi hỏi của thực tế cuộc sống; làm thế nào để tuyên truyền hay, hấp dẫn; Báo Đảng phát hiện trúng vấn đề, khai thác thông tin đa dạng, nhiều chiều trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng; sự sáng tạo trong thể hiện tin, bài, biên tập tin, bài, trình bày; vấn đề tuyên truyền nổi bật những điểm mới, yêu cầu trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết (quan điểm, lý luận mới của Đảng, đặc biệt là những giải pháp, hành động thực tiễn của các cấp ủy Đảng); vấn đề tuyên truyền các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11; Báo Đảng với việc tuyên truyền đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên