BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN - Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do bà Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Hôm nay (06/7), Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng để thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Sóc Trăng. 

Từ báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng, qua kết quả kiểm tra của Đoàn, bà Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của tỉnh Sóc Trăng.

Cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Công tác phát hiện, chuyển giao các nguồn tin về tội phạm, về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nhìn chung đạt kết quả tích cực. Trong 10 năm, các cơ quan chức năng của tỉnh qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra nội bộ, qua hoạt động nghiệp vụ đã phát hiện, chuyển giao 210 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tất cả các nguồn tin, vụ việc do các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý; nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Sóc Trăng còn có những tồn tại, hạn chế: Trong một số trường hợp việc chuyển giao nguồn tin tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý còn chậm; số nguồn tin được phát hiện qua hoạt động nghiệp vụ của một số cơ quan, đơn vị chức năng còn ít; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm trong một số trường hợp chưa chặt chẽ....

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trương Thị Mai yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tiến hành rà soát toàn bộ công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phải trong sạch, liêm khiết, trọng danh dự nhân phẩm, bởi có liêm, có sạch mới có thể đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, đáp ứng được đòi hỏi, kỳ vọng của nhân dân.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ việc, vụ án cụ thể, nhất là các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Công an Hà Nội
BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Công an Hà Nội

VOV.VN - Ban chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, chủ động của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội trong chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương.

BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Công an Hà Nội

BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Công an Hà Nội

VOV.VN - Ban chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, chủ động của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội trong chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương.

BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng có thêm chức năng chống tiêu cực
BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng có thêm chức năng chống tiêu cực

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng có thêm chức năng chống tiêu cực

BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng có thêm chức năng chống tiêu cực

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Kiện toàn BCĐ Trung ương cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công
Kiện toàn BCĐ Trung ương cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công

VOV.VN - Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Kiện toàn BCĐ Trung ương cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công

Kiện toàn BCĐ Trung ương cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công

VOV.VN - Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.