Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI

VOV.VN - Trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 50 Ủy viên đã ra mắt nhận nhiệm vụ mới.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, sáng nay (23/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. 

Trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 50 Ủy viên đã ra mắt nhận nhiệm vụ mới. Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 Uỷ viên. Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XV tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Quốc Đoàn và ông Phan Ngọc Thọ (Chủ tịch UBND tỉnh) đều tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 Uỷ viên. Bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV được tiếp tục bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo, chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu thị sự thống nhất cao với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chỉnh trị trong sạch, vững mạnh.Phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giả trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoả Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh…

Phát biểu bế mạc, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: “Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI tạo nên sức mạnh mới, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thử thách; tranh thủ thời cơ, vận hội mới quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương triển khai các văn kiện của Đại hội; triển khai chương trình hành động đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; ra sức thi đua thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng"./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 Ủy viên. Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 Ủy viên. Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

50 người được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
50 người được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Trong số 50 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới có ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

50 người được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

50 người được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Trong số 50 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới có ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin cùng chuyên mục