Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương

VOV.VN - Chiều 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả.

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII thông qua Nghị quyết, phấn đấu đến năm 2025 Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 9% trở lên; thu nhập thực tế bình quân đầu người đến 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm, đến năm 2030 đạt 140 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nội địa tăng bình quân 10%/năm...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII cũng đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển trong thời gian tới, như: Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nâng cao chất lượng ngành xây dựng; đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển...

Để Nghị quyết Đại hội sớm được triển khai và đi vào cuộc sống, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền, cơ quan, đơn vị của tỉnh Hải Dương cần chủ động đổi mới, sáng tạo, có bước đi mạnh mẽ, quyết liệt, tạo bước bứt phá cao hơn nữa. Mỗi cấp ủy cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ./.

Tin liên quan

Thủ tướng: Xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du
Thủ tướng: Xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc..

Thủ tướng: Xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du

Thủ tướng: Xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc..

Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần nhận rõ thời cơ, thách thức để phát triển
Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần nhận rõ thời cơ, thách thức để phát triển

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ các yếu tố để xây dựng tỉnh Cà Mau đạt các mục tiêu đề ra.

Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần nhận rõ thời cơ, thách thức để phát triển

Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần nhận rõ thời cơ, thách thức để phát triển

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ các yếu tố để xây dựng tỉnh Cà Mau đạt các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ
Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.