Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng: Phấn đấu đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới

VOV.VN - Tại phiên bế mạc, Nghị quyết đại hội đã đề ra mục tiêu Lâm Đồng thu nhập bình quân đầu người từ 120-125 triệu đồng/năm, đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc vào chiều nay (16/10).

Với chủ đề “tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”, cùng với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã tiến hành nghiêm túc và trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn và bầu 51 đồng chí tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho trên 46.200 đảng viên trong tỉnh vào Ban chấp hành.

Tại phiên bế mạc, Nghị quyết đại hội đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 phát triển khá toàn diện và năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phấn đấu trong 5 năm tới đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 7-8%, thu nhập bình quân đầu người từ 120-125 triệu đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng từ 14-15%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm ít nhất từ 1 đến 1,5% và đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025.

Để thực hiện các mục tiêu này, Đại hội đã nêu ra 4 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 17 công trình trọng điểm, trong đó nhiệm vụ then chốt là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ. Song song với đó là đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Theo ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, để đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ này rất cần có sự nỗ lực với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ: “Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, các chương trình mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần XI đề ra, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cần phải xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất và thể hiện sự quyết tâm cao nhất để triển khai thực hiện. Vấn đề thứ hai là chú trọng đến đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ phải tinh thông, quyết liệt, dám nghĩ dám làm. Ba là chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất cho triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Có vậy mới đạt được các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra, khắc phục được những tồn tại trong thời gian qua”./.

Tin liên quan

Ông Trần Đức Quận trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI
Ông Trần Đức Quận trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI

VOV.VN - Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI.

Ông Trần Đức Quận trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI

Ông Trần Đức Quận trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI

VOV.VN - Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI.