Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội lần này đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã bế mạc. Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII phát biểu nhận nhiệm vụ.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội khẳng định những thành quả to lớn đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; bổ sung, làm phong phú thêm các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đan xen, Nghị quyết Đại hội lần này đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội biểu thị sự thống nhất cao với mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VOV.VN - Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VOV.VN - Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030
Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

VOV.VN - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

VOV.VN - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Quảng Nam: Từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”
Quảng Nam: Từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”

VOV.VN - Mục tiêu của tỉnh Quảng Nam là xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho doanh nghiệp.

Quảng Nam: Từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”

Quảng Nam: Từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”

VOV.VN - Mục tiêu của tỉnh Quảng Nam là xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho doanh nghiệp.