Bịa đặt, bôi nhọ đời tư lãnh đạo - thủ đoạn “bình mới rượu cũ”

Bịa đặt, bôi nhọ đời tư lãnh đạo - thủ đoạn “bình mới rượu cũ”

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Xuyên tạc những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; bịa đặt, vu cáo những vấn đề về dân chủ, nhân quyền… là những thủ đoạn “cũ mèm”mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng, chống phá. Gần đây nhất còn xuất hiện thông tin bịa đặt, bôi nhọ đời tư nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.