Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Đảm bảo quy định quyền con người

VOV.VN -Các đại biểu nhận định, Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã cụ thể hóa các quy định về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh...

Sáng nay (30/3), tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu luật học về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) nhằm đảm bảo các quy định liên quan đến quyền con người được hoàn thiện.

Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, Dự thảo Bộ luật dân sự đã cụ thể hóa các quy định về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực của đời sống dân sự trong Hiến pháp 2013.

Hội thảo góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Dự thảo cũng đã cơ bản đảm bảo sự kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật dân sự còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống, bảo vệ các giá trị văn hóa, tập quán, truyền thống đạo đức tốt đẹp của nước ta. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần chú trọng trong Dự thảo, đó là những chế định về quyền nhân thân, quyền sở hữu và các vật quyền khác dưới góc độ thực hiện chiến lược Cải cách tư pháp và phát triển nền kinh tế thị trường, xem xét mối tương quan với Luật Kinh doanh bảo hiểm và các luật khác về tín dụng – ngân hàng, luật thương mại và luật bảo vệ người tiêu dùng…

Bộ Luật Dân sự hiện hành quy định chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự bao gồm cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác. Tuy nhiên, Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) chỉ quy định chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là cá nhân và pháp nhân, đồng thời có một số quy định riêng về việc tham gia quan hệ pháp luật dân sự của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

Một số ý kiến không đồng tình với quy định về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự trong Dự thảo cho rằng, đây là cách làm mang tính nửa vời và không thống nhất trong nội dung vì gia đình và tổ hợp tác có nhiều sự khác biệt nên không thể quy định chung cả hai chủ thể đó trong cùng một điều luật như trong Dự thảo.

 Về vấn đề chủ thể, ông Bùi Đăng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo, Đại học Luật Hà Nội đề xuất hai phương án: “Thứ nhất là tạm thời đưa ra khỏi Bộ luật dân sự và để cho các Luật chuyên ngành điều chỉnh một cách cụ thể, chính xác hơn. Phương án hai là nâng cao, công nhận tư cách pháp nhân của gia đình và tổ hợp tác để buộc các chủ thể phải đăng ký như đăng ký pháp nhân, và coi đó là một loại pháp nhân thì lúc đó mới có cơ chế rõ ràng để quản lý như thế nào”.

Các ý kiến đóng góp đã giúp quy định trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) hoàn thiện hơn, sát với thực tiễn, thúc đẩy kinh tế phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay. Bộ Tư pháp sẽ xem xét, nghiên cứu tiếp thu những ý kiến phù hợp để trình lên Ban soạn thảo, sau đó hoàn thiện bản Dự thảo trình Quốc hội vào tháng 10 năm nay./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Lấy ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) phù hợp, thực chất
Lấy ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) phù hợp, thực chất

VOV.VN -Các Bộ, ngành và địa phương đang triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Lấy ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) phù hợp, thực chất

Lấy ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) phù hợp, thực chất

VOV.VN -Các Bộ, ngành và địa phương đang triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi
Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

VOV.VN - Với những quy định cụ thể, nhiều ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn để đảm bảo tính khả thi      

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

VOV.VN - Với những quy định cụ thể, nhiều ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn để đảm bảo tính khả thi      

Góp ý cho Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Góp ý cho Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN - Các đại biểu tập trung thảo luận địa vị pháp lý, tài sản chung, trách nhiệm dân sự của hộ gia đình và tổ hợp tác xã…

Góp ý cho Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Góp ý cho Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN - Các đại biểu tập trung thảo luận địa vị pháp lý, tài sản chung, trách nhiệm dân sự của hộ gia đình và tổ hợp tác xã…

Miễn phí chuyển thư góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)
Miễn phí chuyển thư góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN - Theo đó, để góp ý cho Dự thảo Bộ luật trên mọi tổ chức, cá nhân có thể gửi thư không cần dán tem từ nay đến hết tháng 4/2015.

Miễn phí chuyển thư góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Miễn phí chuyển thư góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN - Theo đó, để góp ý cho Dự thảo Bộ luật trên mọi tổ chức, cá nhân có thể gửi thư không cần dán tem từ nay đến hết tháng 4/2015.

Góp ý về quy định sở hữu trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Góp ý về quy định sở hữu trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cần cân nhắc quy định sở hữu toàn dân là một hình thức sở hữu hay nằm trong sở hữu chung.

Góp ý về quy định sở hữu trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Góp ý về quy định sở hữu trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cần cân nhắc quy định sở hữu toàn dân là một hình thức sở hữu hay nằm trong sở hữu chung.

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến nhân dân gồm 712 điều, được bố cục thành 6 phần, 26 chương

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến nhân dân gồm 712 điều, được bố cục thành 6 phần, 26 chương

Sửa đổi Bộ luật Dân sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
Sửa đổi Bộ luật Dân sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

VOV.VN -Bộ luật Dân sự bao trùm mọi quan hệ giao dịch dân sự do đó cần có cách tuyên truyền phù hợp để có thể phản ánh được hết ý kiến của người dân

Sửa đổi Bộ luật Dân sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Sửa đổi Bộ luật Dân sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

VOV.VN -Bộ luật Dân sự bao trùm mọi quan hệ giao dịch dân sự do đó cần có cách tuyên truyền phù hợp để có thể phản ánh được hết ý kiến của người dân

Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN - Một trong những điểm mới của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) là quy định hợp đồng có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ khi hoàn cảnh thay đổi.

Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN - Một trong những điểm mới của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) là quy định hợp đồng có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ khi hoàn cảnh thay đổi.