Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bầu giám đốc sở làm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

VOV.VN - Ngày 8/7, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Công văn số 3308/BNV-CQĐP hướng dẫn bầu người đứng đầu cơ quan chuyên môn giữ chức danh ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Bộ Nội vụ nhận được ý kiến của một số địa phương và ý kiến của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 372/BCTĐB-CTĐB ngày 17/6/2021 về việc bổ nhiệm người giữ chức danh ủy viên UBND vào giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp.

Về việc này, Bộ Nội vụ cho biết, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện là người được chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện bổ nhiệm có thời hạn; đồng thời, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Văn bản số 883/HD-UBTVQH14 ngày 2/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì phải là người đang giữ chức danh đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện mới được chủ tịch UBND giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu chức danh ủy viên UBND trong nhiệm kỳ của HĐND.

Theo đó, trường hợp nhân sự giới thiệu để HĐND bầu ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026 đang là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, nếu trúng cử chức danh ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026 thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND, chủ tịch UBND không phải ra quyết định bổ nhiệm lại người đó vào giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp.

Đối với trường hợp chuẩn bị nhân sự mới hoặc khuyết người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thì trên cơ sở cấp có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự mới bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định, chủ tịch UBND quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn trước khi giới thiệu để HĐND bầu ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Các trường hợp nêu trên nếu không trúng cử chức danh ủy viên UBND thì vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cho đến khi có nhân sự mới thay thế; đồng thời, chủ tịch UBND cùng cấp đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự mới thay thế bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định. Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn và giới thiệu để HĐND bầu ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Các trường hợp khác phát sinh trong quá trình thực hiện, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh cụ thể (kèm theo phương án giải quyết) gửi về Bộ Nội vụ để xem xét, trả lời bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin liên quan

Ông Trương Hải Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Ông Trương Hải Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

VOV.VN - Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Trương Hải Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Trương Hải Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

VOV.VN - Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ quy định công chức, viên chức không chơi điện tử, nghe nhạc trong giờ làm việc
Bộ Nội vụ quy định công chức, viên chức không chơi điện tử, nghe nhạc trong giờ làm việc

VOV.VN - Theo Quyết định số 758/QĐ-BNV vừa được Bộ Nội vụ ban hành, có nhiều quy định mà cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Bộ Nội vụ "không được làm".

Bộ Nội vụ quy định công chức, viên chức không chơi điện tử, nghe nhạc trong giờ làm việc

Bộ Nội vụ quy định công chức, viên chức không chơi điện tử, nghe nhạc trong giờ làm việc

VOV.VN - Theo Quyết định số 758/QĐ-BNV vừa được Bộ Nội vụ ban hành, có nhiều quy định mà cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Bộ Nội vụ "không được làm".

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba

VOV.VN - Hai bên nhấn mạnh, khi tình hình dịch được kiểm soát, hai Bộ sẽ thúc đẩy công tác trao đổi đoàn chuyên gia y tế sang Cuba và Việt Nam để học tập, chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba

VOV.VN - Hai bên nhấn mạnh, khi tình hình dịch được kiểm soát, hai Bộ sẽ thúc đẩy công tác trao đổi đoàn chuyên gia y tế sang Cuba và Việt Nam để học tập, chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp.