Bổ sung 2 thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1687/QĐ-TTg ngày 8/10/2021 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội và bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng làm thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo và có 8 tiểu ban.

Ban Chỉ đạo Quốc gia có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ:

Phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.

- Điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch.

Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong nước, ngoài nước cho công tác phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo Quốc gia trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các địa phương; kiểm tra, đôn đốc các ban, bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực cho địa phương phòng, chống dịch khi cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Hà Nội kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 22/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo thành phố).

Hà Nội kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 22/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo thành phố).

Bổ sung 3 phó trưởng tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19
Bổ sung 3 phó trưởng tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1461/QĐ-TTg bổ sung 3 Phó Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Bổ sung 3 phó trưởng tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Bổ sung 3 phó trưởng tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1461/QĐ-TTg bổ sung 3 Phó Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM
Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM

VOV.VN - Chiều 1/9, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 3201 về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. 

Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM

Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM

VOV.VN - Chiều 1/9, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 3201 về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.