Bổ sung 5.100 tỷ đồng cho ngân sách chống dịch của Bộ Y tế

VOV.VN - Thủ tướng Chính Phủ vừa ban hành quyết định số 1376/QĐ-TTg ngày 1/8/2021 về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định nêu rõ:

Điều 1.

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế số tiền 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 857/BTC-HCSN ngày 30 tháng 7 năm 2021. 

Điều 2. 

1. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. 

2. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. 

3. Bộ Y tế chịu trách nhiệm:

a) Chủ động quyết định việc sử dụng kinh phí được giao cho phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến của công tác phòng, chống dịch và phù hợp với yêu cầu chuyên môn theo từng giai đoạn.

b) Rà soát toàn bộ số lượng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc hiện có, bao gồm cả các nguồn tài trợ, viện trợ, để xác định nhu cầu mua bổ sung bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phòng, dịch chống COVID-19. 

c) Tổ chức mua sắm theo đúng quy định tại Nghị quyết số 79/NQ - CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. 

d) Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với công tác phòng, chống dịch và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

đ) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương bố trí ngân sách để hoàn lại phần do ngân sách địa phương bảo đảm để mua sắm theo quy định theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021. 

e) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính về việc sử dụng số kinh phí được bổ sung theo quyết định này. 

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4.

Các Bộ trưởng: Tài chính, Y tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ngân sách đã chi 21.500 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19
Ngân sách đã chi 21.500 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Tài chính cho biết, tính từ năm 2020 đến hết tháng 6/2021, ngân sách Nhà nước đã chi 21.500 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngân sách đã chi 21.500 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19

Ngân sách đã chi 21.500 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Tài chính cho biết, tính từ năm 2020 đến hết tháng 6/2021, ngân sách Nhà nước đã chi 21.500 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai phương án chi viện nhân lực y tế phòng chống dịch Covid-19
Thủ tướng chỉ đạo triển khai phương án chi viện nhân lực y tế phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế triển khai ngay phương án điều động, chi viện kịp thời các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm, bệnh nặng.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai phương án chi viện nhân lực y tế phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng chỉ đạo triển khai phương án chi viện nhân lực y tế phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế triển khai ngay phương án điều động, chi viện kịp thời các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm, bệnh nặng.