Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: “Xử lý nghiêm vi phạm kể cả khi thôi việc, nghỉ hưu”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh điều này khi trả lời kiến nghị của cử tri về nâng cao năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM liên quan vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ ban hành Bộ quy tắc về đạo đức công vụ và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc nâng cao đạo đức, tinh thần, bản lĩnh, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tăng cường thanh tra công vụ để chấn chỉnh, đề nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm của công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc thôi việc, nghỉ hưu.

Cùng với đó đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Ngoài ra, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030 và Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2022 – 2025.

Siết chặt quy định để chống chạy việc, chạy chức

Trong khi đó, cử tri Đà Nẵng kiến nghị, để công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực đạt hiệu quả ngoài việc hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật thì cần đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó là siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cử tri cũng nhấn mạnh cần quyết tâm xử lý triệt để các vấn đề như cơ chế xin cho, chạy vốn ngân sách, chạy việc, chạy chức, chạy dự án..., nhất là quản lý chặt chẽ các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách có quy mô lớn.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thực hiện kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Chính phủ đã có Nghị quyết 30 để ban hành chương trình hành động thực hiện.

Chính phủ đã xác định nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật về sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đồng bộ, liên thông với quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Theo chương trình hành động của Chính phủ, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản, đề án được giao.

“Đồng thời sớm trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống chạy việc, chạy chức” – Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Nội vụ thông tin về Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Bộ Nội vụ thông tin về Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đây là việc thể chế hoá Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đặc biệt là Kết luận 14 của Bộ chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung.

Bộ Nội vụ thông tin về Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Bộ Nội vụ thông tin về Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đây là việc thể chế hoá Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đặc biệt là Kết luận 14 của Bộ chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chỉ có khoảng 22% công chức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chỉ có khoảng 22% công chức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

VOV.VN - Dẫn số liệu cho thấy kết quả đánh giá cán bộ công chức, viên chức có chuyển biến tích cực, song Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, công tác này vẫn chưa sát, chưa gắn với sản phẩm đầu ra của công việc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chỉ có khoảng 22% công chức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chỉ có khoảng 22% công chức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

VOV.VN - Dẫn số liệu cho thấy kết quả đánh giá cán bộ công chức, viên chức có chuyển biến tích cực, song Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, công tác này vẫn chưa sát, chưa gắn với sản phẩm đầu ra của công việc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lần đầu trả lời chất vấn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lần đầu trả lời chất vấn

VOV.VN - Bà Phạm Thị Thanh Trà là thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4. Đây cũng là lần đầu tiên bà trả lời chất vấn trước Quốc hội kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lần đầu trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lần đầu trả lời chất vấn

VOV.VN - Bà Phạm Thị Thanh Trà là thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4. Đây cũng là lần đầu tiên bà trả lời chất vấn trước Quốc hội kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Bộ Nội vụ.