Bộ Tư pháp: Tập trung thi hành dứt điểm vụ việc liên quan tham nhũng

Bộ Tư pháp: Tập trung thi hành dứt điểm vụ việc liên quan tham nhũng

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019 là tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế.

Chiều 8/1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo về tình hình công tác tư pháp năm 2018 cho biết, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 190/223 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn; quyết liệt chỉ đạo cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp, với tỷ lệ cắt giảm là 52,13%.

bo tu phap: tap trung thi hanh dut diem vu viec lien quan tham nhung hinh 1
Toàn cảnh Hội nghị.
Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế của Bộ, ngành và các cơ quan tư pháp địa phương đã tích cực, chủ động tham mưu cho Chính phủ và chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ tư pháp cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2018 tăng 2 bậc, xếp thứ 4/19 Bộ, ngành; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử xếp thứ 3/19 Bộ, ngành.

Cùng với đó, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao, thi hành xong hơn 571.000 việc, đạt tỷ lệ 80,3% với số tiền  hơn 34.500 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu rõ, công tác tư pháp, pháp chế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tính khả thi của một số quy định trong hệ thống pháp luật còn thấp, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết chưa  được khắc phục triệt để. Việc xử lý văn bản có dấu hiệu sai về nội dung, thẩm quyền còn chậm. Còn nhiều cơ quan, cá nhân chưa chấp hành nghiêm các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực về vụ việc hành chính...

Toàn ngành tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và định hướng công tác nhiệm kỳ của Bộ, ngành Tư pháp. Trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đồng thời bám sát phương châm hành động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", toàn ngành Tư pháp sẽ tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai tích cực Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019 và chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành.

Tăng cường công tác chỉ đạo, hoàn thiện thể chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính. Tập trung thi hành dứt điểm các vụ án dân sự trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế.

Năm 2019, ngành Tư pháp tập trung thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này; Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tập trung nguồn lực xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021.

Ngành tập trung kiện toàn các cơ quan tư pháp địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các yêu cầu của Chính phủ bảo đảm thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Tiếp tục phương châm hướng về cơ sở, tăng cường công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo giữa Bộ Tư pháp với cấp ủy, cơ quan địa phương các Bộ, ngành nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai công tác tư pháp, pháp chế./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN