Cách mạng Tháng Mười: Kinh nghiệm cho Việt Nam trên con đường xây dựng CNXH

VOV.VN - Bài học từ sự đổ vỡ của Liên Xô là kinh nghiệm cho lịch sử cách mạng thế giới, cho các dân tộc trên thế giới và cho Việt Nam. 

Cách đây 100 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga đứng đầu là Lênin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng lập nên nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công không chỉ đánh dấu sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới mà còn tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa, một chế độ xã hội xóa bỏ mọi áp bức bất công, đem lại công bằng, bình đẳng, tự do cho con người, đối lập với các chế độ xã hội của giai cấp bóc lột trước đó.

Lenin về tới Nga vào tháng 4/1917. Ảnh: bolshevik.info.
Sự ra đời của nhà nước Xô Viết và bước phát triển to lớn của Liên Xô trong những thập niên đầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội thể hiện đầy đủ sức mạnh và tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra tròn 100 năm. Trong 1 thế kỷ qua xuất hiện đánh giá khác nhau về sự nghiệp của những người cộng sản. Chính thực tiễn lịch sử của thế giới hiện đã chứng minh giá trị lịch sử và giá trị thời đại to lớn, vững bền của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Cuộc cách mạng này đã lập nên chế độ Xô Viết của công-nông-binh và quần chúng cách mạng của nước Nga, đó là chế độ xã hội, xã hội chủ nghĩa. Điều này cũng có nghĩa là với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ra đời của nhà nước Xô Viết, Chủ nghĩa tư bản không còn là lực lượng độc tôn trong nền kinh tế, chính trị toàn cầu và đã phải bắt đầu chung sống với Chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã thổi luồng ánh sáng mới của thời đại, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin truyền tỏa đến Việt Nam. Cách mạng Tháng Mười không chỉ rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam mà còn cổ vũ quần chúng công nông vùng lên làm cách mạng, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân.

Chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trong đánh bại quân phiệt Nhật Bản buộc chúng đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15/8/1945 đã tạo tiền đề rất quan trọng cho nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Một kỷ nguyên không chỉ đi lên Chủ nghĩa xã hội mà kỷ nguyên thay đổi cả cuộc sống, lối sống của cả thế giới, trong đó có Việt Nam.

Chính cuộc cách mạng ấy là động lực, là cảm hứng cho cuộc đấu tranh nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa để giành tự do, cơm áo và lợi quyền cho mình. Chính thành tựu to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga ở trên các nước Xô Viết, trong cả hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở trên thế giới nhưng nó lại dẫn tới sự sụp đổ vào năm 1991, trở thành bài học xương máu cho chúng ta, nhất là đất nước như Việt Nam đang đi theo và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

“Bài học đó là chúng ta phải liên tục vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, những bài học kinh nghiệm toàn thế giới hay thậm chí chúng ta phải dang tay thu nhận toàn bộ kinh nghiệm tốt của nhân loại để phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước” – GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho biết.

Cùng với những biến đổi sâu sắc của thời đại và thế giới, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, Đảng ta kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kiên trì sự nghiệp đổi mới khởi xướng từ Đại hội 6, tháng 12/1986 cho đến nay.

Sau hơn 30 năm đổi mới, với tư cách là một Đảng chân chính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời không ngừng tiếp thu có chọn lọc, tận dụng phù hợp với giá trị của nền văn minh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tuy nhiên, ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, sự đổ vỡ của Liên Xô là bài học cho lịch sử cách mạng thế giới, cho các dân tộc trên thế giới và đặc biệt cho Việt Nam. Bởi vậy, cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm, nhìn nhận tình hình hiện nay của đất nước, vấn đề gì cần đổi mới và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

“Đại hội 6 nói đến đổi mới toàn diện, trong đó đổi mới hàng đầu là đổi mới tư duy. Hiện nay đổi mới tư duy có chút tiến bộ nhưng chậm và tình hình đất nước hiện nay còn nhiều tồn tại, như vấn đề về xây dựng Đảng, đổi mới Đảng. Bài học đổ vỡ của Liên Xô đến nay cần tiếp tục nhìn lại, phải rút ra những gì là kinh nghiệm, những gì là nguyên nhân, vẫn mang tính thời sự sâu sắc, không thể chủ quan được. Bởi tình hình thế giới và đất nước phát triển ở trình độ mới, khoa học kỹ thuật, hệ thống thông tin hiện tại mới. Cho nên trong điều kiện hiện nay không dễ dàng để thống nhất nhận định, nguyên nhân, đường hướng phát triển của chúng ta” – ông Vũ Mão nhấn mạnh.

Những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới đã góp phần khẳng định tầm vóc lớn lao, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Đồng thời là minh chứng sinh động về tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Kỷ niệm 100 năm là dịp để khẳng định tầm vóc ý nghĩa lớn lao và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng thời, cũng là dịp chúng ta nhìn nhận phân tích sâu sắc, từ đó rút ra những quy luật, những cách thức phát triển mới, nhanh và bền vững cho Việt Nam trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học giả Nga nói về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt
Học giả Nga nói về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt

VOV.VN - Các học giả, nhà nghiên cứu Nga vừa tham gia hội thảo về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trong điều kiện toàn cầu hóa.

Học giả Nga nói về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt

Học giả Nga nói về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt

VOV.VN - Các học giả, nhà nghiên cứu Nga vừa tham gia hội thảo về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trong điều kiện toàn cầu hóa.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười tại Petrograd
Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười tại Petrograd

VOV.VN - 100 năm trước đã diễn ra cuộc nổi dậy vũ trang của công nhân, binh lính và thủy thủ tại Petrograd tấn công vào Cung điện Mùa đông.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười tại Petrograd

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười tại Petrograd

VOV.VN - 100 năm trước đã diễn ra cuộc nổi dậy vũ trang của công nhân, binh lính và thủy thủ tại Petrograd tấn công vào Cung điện Mùa đông.

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca Tháng Mười“
Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca Tháng Mười“

VOV.VN - Đêm giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi bài ca Tháng Mười” do VOV tổ chức nhân kỷ niệm “100 năm Cách mạng tháng Mười Nga” .

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca Tháng Mười“

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca Tháng Mười“

VOV.VN - Đêm giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi bài ca Tháng Mười” do VOV tổ chức nhân kỷ niệm “100 năm Cách mạng tháng Mười Nga” .

“Cách mạng Tháng Mười Nga mang đến cho Việt Nam sự thay đổi lớn lao”
“Cách mạng Tháng Mười Nga mang đến cho Việt Nam sự thay đổi lớn lao”

VOV.VN - Giá trị của Cách mạng Tháng Mười, của Đảng Bolshevik và lãnh tụ Lenin vẫn còn mãi với nhân dân Việt Nam

“Cách mạng Tháng Mười Nga mang đến cho Việt Nam sự thay đổi lớn lao”

“Cách mạng Tháng Mười Nga mang đến cho Việt Nam sự thay đổi lớn lao”

VOV.VN - Giá trị của Cách mạng Tháng Mười, của Đảng Bolshevik và lãnh tụ Lenin vẫn còn mãi với nhân dân Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười là thành tựu to lớn trong tiến trình lịch sử nhân loại
Cách mạng Tháng Mười là thành tựu to lớn trong tiến trình lịch sử nhân loại

VOV.VN - Cách mạng Tháng Mười Nga đi vào lịch sử với tính cách đột phá mở đường và dẫn đường, là một thành tựu to lớn trong tiến trình lịch sử nhân loại.

Cách mạng Tháng Mười là thành tựu to lớn trong tiến trình lịch sử nhân loại

Cách mạng Tháng Mười là thành tựu to lớn trong tiến trình lịch sử nhân loại

VOV.VN - Cách mạng Tháng Mười Nga đi vào lịch sử với tính cách đột phá mở đường và dẫn đường, là một thành tựu to lớn trong tiến trình lịch sử nhân loại.