Cán bộ Đoàn, Hội góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Ngày 30/10, tại Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương khu vực phía nam vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo đề dẫn của Trung ương Đoàn, sau khi có Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức các hoạt động lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Trung ương Đoàn đã xây dựng Kế hoạch để tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và các tầng lớp thanh niên, đây là hội nghị thứ 3 trong 6 Hội nghị sẽ được tổ chức lấy ý kiến góp ý.

Tại Hội nghị đã có 20 ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đa phần các ý kiến tập trung vào lĩnh vực  phát triển kinh tế; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong  sạch, vững mạnh; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội nghị lấy ý kiến, ông Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những ý kiến đóng góp tại hội nghị. Những ý kiến đóng góp tập trung vào 10 vấn đề như: Tầm nhìn, quan điểm chỉ tiêu của dự thảo nêu ra; vấn đề phát triển kinh tế, trong đó quan tâm đến phát triển kinh tế nông nghiệp, hoàn thiện thể chế kinh tế; phát triển giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực và phát triển con người; giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; công tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Ông Đỗ Văn Phới cho biết, các ý kiến này sẽ được tổng hợp gửi về tiểu ban văn kiện và Ban chỉ đạo tổng hợp ý kiến nhân dân./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Góp ý dự thảo văn kiện Đảng: Cựu chiến binh nêu nhiều ý kiến thẳng thắn

VOV.VN - Gần 12.000 hội viên tham gia góp ý bằng văn bản và trên 25.500 lượt ý kiến tham gia tại các hội nghị.

MTTQ Việt Nam góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Các ý kiến góp ý tập trung nhiều vào việc nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, vai trò của cá nhân đối với sự phát triển của đất nước…

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII, Hội phụ nữ đề cao "bình đẳng giới"

VOV.VN - Bà Tràn Thị Thanh Thanh cho rằng, đảm công bằng là đúng rồi nhưng chưa đủ, tình hình nước ta hiện nay, phụ nữ có nhiều tiềm năng nhưng chưa được bình đẳng và tạo điều kiện.

Tin cùng chuyên mục