Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải gương mẫu

VOV.VN - Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, trong năm 2023, công việc của Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nặng nề, còn nhiều vấn đề khó khăn phải giải quyết, bởi vậy mỗi đồng chí cần cố gắng vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 29/12, tại Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, trước hết là phải làm tốt công tác tham mưu, hiểu sâu sắc, đầy đủ về chuyên môn, các quy định, quy chế liên quan đến lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Phải rèn luyện phấn đấu, có nhận thức trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu, phẩm chất đạo đức tốt.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Một số vấn đề khó, phức tạp nhưng đã được tập trung thảo luận, tháo gỡ nhằm đảm bảo yêu cầu của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII); vấn đề xây dựng tổng biên chế của hệ thống chính trị; sơ kết một số mô hình thí điểm; Kết luận số 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở….

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, yêu cầu đối với mỗi cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng là rất cao. Ngoài yêu cầu về chất lượng hoạt động, chất lượng cán bộ, đảm bảo đường lối, quan điểm của Đảng, thì còn có yêu cầu phải đưa ra được tham mưu, kiến nghị đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, sát với thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phải thiết thực, khả thi, được thực hiện thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Như vậy mới bảo đảm chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, trong năm 2023, công việc của Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nặng nề, còn nhiều vấn đề khó khăn phải giải quyết, bởi vậy mỗi đồng chí cần cố gắng vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thành tốt công việc được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó; tiếp tục xây dựng cơ quan tràn đầy nhiệt huyết, vui tươi, đầm ấm, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc chung, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân; xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Trương Thị Mai: Tránh tình trạng bổ nhiệm xong cán bộ lại vi phạm
Bà Trương Thị Mai: Tránh tình trạng bổ nhiệm xong cán bộ lại vi phạm

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai đề nghị TP.HCM khắc phục tình trạng bổ nhiệm xong cán bộ lại vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng các quy chế làm việc, nâng cao chất lượng đảng viên.

Bà Trương Thị Mai: Tránh tình trạng bổ nhiệm xong cán bộ lại vi phạm

Bà Trương Thị Mai: Tránh tình trạng bổ nhiệm xong cán bộ lại vi phạm

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai đề nghị TP.HCM khắc phục tình trạng bổ nhiệm xong cán bộ lại vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng các quy chế làm việc, nâng cao chất lượng đảng viên.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang
Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang trong công tác xây dựng Đảng và trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. 

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang trong công tác xây dựng Đảng và trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Lào
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 30/5 đến ngày 1/6/2022.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Lào

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 30/5 đến ngày 1/6/2022.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao năng lực cụ thể hóa Nghị quyết TW 5 khóa 10 của Hà Nội
Bà Trương Thị Mai đánh giá cao năng lực cụ thể hóa Nghị quyết TW 5 khóa 10 của Hà Nội

VOV.VN - Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao năng lực cụ thể hóa Nghị quyết để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra của Hà Nội.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao năng lực cụ thể hóa Nghị quyết TW 5 khóa 10 của Hà Nội

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao năng lực cụ thể hóa Nghị quyết TW 5 khóa 10 của Hà Nội

VOV.VN - Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao năng lực cụ thể hóa Nghị quyết để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra của Hà Nội.