Cán bộ thoái hóa, biến chất móc nối với doanh nghiệp để trục lợi

VOV.VN - Tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng tiêu cực đến nay, theo Ban Nội chính Trung ương, bên cạnh những kết quả tích cực, cơ quan này cũng chỉ ra những hạn chế nhất định. Tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhất là vừa qua, Đảng, Nhà nước đã xử lý nghiêm minh nhiều vụ án, vụ việc, cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhưng vẫn xảy ra một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao ở Trung ương và địa phương.

Cũng theo Ban Nội chính, cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ nét; công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu; công tác giám định, định giá tài sản vẫn còn khó khăn; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn thấp;

Ngoài ra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng chưa cao.

Người đứng đầu chưa quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng

Ban Nội chính Trung ương cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm trong phòng, chống tham nhũng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng còn hạn chế.

Đáng chú ý, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Việc hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức; cơ chế kiểm soát quyền lực chưa được hoàn thiện.

Việc thực thi pháp luật nói chung và thực thi các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm; Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn hạn chế.

"Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế" - Ban Nội chính Trung ương cho biết.

Theo cơ quan nội chính, để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để không thể tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là triển khai có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.../.

Tin liên quan

Tổng Bí thư: "Kỷ luật đồng chí, đồng đội là điều đau xót, nhưng buộc phải làm"
Tổng Bí thư: "Kỷ luật đồng chí, đồng đội là điều đau xót, nhưng buộc phải làm"

VOV.VN - Nhắc lại việc kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Tổng Bí thư cho biết: “Không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm.

Tổng Bí thư: "Kỷ luật đồng chí, đồng đội là điều đau xót, nhưng buộc phải làm"

Tổng Bí thư: "Kỷ luật đồng chí, đồng đội là điều đau xót, nhưng buộc phải làm"

VOV.VN - Nhắc lại việc kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Tổng Bí thư cho biết: “Không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm.

Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng
Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng

VOV.VN - Với mô hình Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu đã đem lại những kết quả rất quan trọng, trở thành địa chỉ tin cậy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là bước ngoặt lớn làm trong sạch bộ máy.

Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng

Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng

VOV.VN - Với mô hình Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu đã đem lại những kết quả rất quan trọng, trở thành địa chỉ tin cậy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là bước ngoặt lớn làm trong sạch bộ máy.

Ông Phan Đình Trạc: Cán bộ ngành Nội chính phải thật sự liêm chính, bản lĩnh
Ông Phan Đình Trạc: Cán bộ ngành Nội chính phải thật sự liêm chính, bản lĩnh

VOV.VN - Theo ông Phan Đình Trạc, công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp là những lĩnh vực khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ ngành nội chính không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, bản lĩnh, trong sáng.

Ông Phan Đình Trạc: Cán bộ ngành Nội chính phải thật sự liêm chính, bản lĩnh

Ông Phan Đình Trạc: Cán bộ ngành Nội chính phải thật sự liêm chính, bản lĩnh

VOV.VN - Theo ông Phan Đình Trạc, công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp là những lĩnh vực khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ ngành nội chính không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, bản lĩnh, trong sáng.