Cần chú trọng công tác bồi dưỡng và đào tạo cán bộ

Tỉnh Phú Thọ cần tiến tới chấm dứt việc lưu chuyển cán bộ như một giải pháp tình thế, phải gắn việc lưu chuyển với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ngày 28/9, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42, ngày 30/11/2004 "về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước" và Nghị quyết số 11 ngày 25/01/2001 "về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý" của Bộ Chính trị (khóa IX). Ông Tô Huy Rứa- Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Phú Thọ. Các đồng chí thuộc diện quy hoạch, luân chuyển đã rèn luyện, thử thách ở những địa bàn, lĩnh vực công tác khác nhau.

Ông Tô Huy Rứa cũng lưu ý Tỉnh ủy Phú Thọ, sau khi luân chuyển theo quy hoạch cần khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, khép kín trong bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng thời tỉnh lưu ý cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác luân chuyển cán bộ, hạn chế, tiến tới chấm dứt việc luân chuyển để bố trí cán bộ như một “giải pháp tình thế”. Gắn công tác luân chuyển cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Rà soát đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, xây dựng kế hoạch cụ thể luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý diện được phân cấp quản lý cả luân chuyển dọc lẫn luân chuyển ngang ở địa phương, đơn vị.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh ngoài việc xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị trong phạm vi phụ trách, cần đề nghị luân chuyển cán bộ cho ngành dọc ở cấp huyện, thị xã, thành phố.

Tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên nơi luân chuyển đi và đến, khắc phục nhận thức sai lệch cho rằng cán bộ đã qua luân chuyển phải được bố trí ở vị trí công tác cao hơn...

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Phú Thọ được thực hiện đồng bộ ở 3 cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh, bảo đảm kịp thời, đồng bộ.

Đặc biệt, trong quy hoạch cán bộ luôn sát với thực tiễn, có tính khả thi, đảm bảo phương châm “mở” và “động”, không khép kín, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, đối tượng.

Chất lượng đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch được nâng lên, đảm bảo số lượng và cơ bản đảm bảo cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số tăng hơn trước, làm cơ sở cho việc chủ động xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, nhân sự HĐND các cấp đảm bảo chất lượng theo yêu cầu…

Trong gần 10 năm qua, toàn tỉnh đã luân chuyển được 1.515 lượt cán bộ lãnh đạo và quản lý. Trong đó diện Ban thường vụ quản lý 213 lượt đồng chí, diện địa phương, đơn vị quản lý 1.302 lượt đồng chí.

Các địa phương, đơn vị có cán bộ luân chuyển đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ an tâm công tác, thực hiện tốt một số chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ được luân chuyển…/.

TTXVN
Video đang được xem nhiều
Học trò Đàm Vĩnh Hưng khoe sắc với áo dài trong MV mới “Mơ quê“
VOV.VN -Sau thành công của MV đầu tay “Ngày xuân nhớ mẹ”, Sao mai Linh Hoa tiếp tục thực hiện MV thứ 2 có tên gọi “Mơ quê” ra mắt vào hôm nay (18/8).