Chấm dứt bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức từ ngày 1/4

VOV.VN - Ngày 1/4 thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận 33 của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

Theo đó, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr/BTCTW, ngày 25/02/2022) và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01/4/2022 (chức vụ hàm ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).

2. Đối với cán bộ, công chức hiện đang giữ chức vụ hàm thì thực hiện như sau:

- Thời gian công tác còn dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ hàm và chế độ, chính sách đến khi nghỉ hưu.

- Thời gian công tác còn trên 5 năm thì khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm từ ngày được bổ nhiệm) không bổ nhiệm lại chức vụ hàm mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

3. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương có thời gian công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định còn dưới 5 năm (60 tháng) do sắp xếp tổ chức bộ máy không tiếp tục bố trí làm vụ trưởng hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu. 

4. Giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện chế độ chuyên gia cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét./.

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế
Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

VOV.VN - Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

VOV.VN - Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai.

Tổng Bí thư: Khơi dậy lòng tự hào giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc
Tổng Bí thư: Khơi dậy lòng tự hào giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Bắc Ninh cần chú ý việc phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Tổng Bí thư: Khơi dậy lòng tự hào giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc

Tổng Bí thư: Khơi dậy lòng tự hào giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Bắc Ninh cần chú ý việc phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Ban Bí thư Trung ương chuẩn y tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Ban Bí thư Trung ương chuẩn y tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ban Bí thư Trung ương chuẩn y tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ban Bí thư Trung ương chuẩn y tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.