Chỉ chống được tham nhũng khi phát huy đầy đủ quyền làm chủ của dân

GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Chỉ chống được tham nhũng khi phát huy đầy đủ quyền làm chủ của dân

VOV.VN - Thủ tướng: Phát huy đầy đủ quyền làm chủ, quyền dân chủ của người dân gắn với công khai, minh bạch là giải pháp căn cơ nhất để chống tiêu cực, tham nhũng

Sáng 30/3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2015 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một trong những trọng tâm phối hợp công tác mới giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đó là tăng cường vận động và giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

chi chong duoc tham nhung khi phat huy day du quyen lam chu cua dan hinh 1
Toàn cảnh Hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm qua, Chính phủ cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường phối hợp thực hiện các mặt công tác theo quy chế đã ký kết, tạo sự tin cậy và đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật, hai bên đã phối hợp nắm tình hình, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thiết thực, cụ thể, nhất là trong triển khai các chủ trương, quyết sách của Chính phủ trong phát triển kinh tế, xã hội, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo… đã góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội. Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội liên quan đến cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan; điều kiện hành nghề y tế tư nhân và đầu vào trong sản xuất nông nghiệp như: phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc…

chi chong duoc tham nhung khi phat huy day du quyen lam chu cua dan hinh 2
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác giữa hai bên liên quan đến đẩy mạnh phong trào sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế; mở rộng phương thức đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công; tham gia tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường phối hợp vận động và giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Không vận động mà đi giám sát thì không giải quyết được, mà phải vận động, vận động trước hết là các hộ nông dân tạo ra sản phẩm, vận động các cơ sở sản xuất, hộ chế biến thực phẩm nhỏ lẻ… Thứ hai muốn làm có kết quả thì phải phủ được tất cả các đối tượng có liên quan. Bây giờ có 12 triệu hộ nông dân thì mặt trận có thể phủ được. Hộ nông dân nếu chủ hộ là phụ nữ thì chúng tôi ký kết giao Hội phụ nữ nhận hướng dẫn và giám sát thì mới được. Hộ nông dân gốc là cựu chiến binh thì Hội cựu chiến binh vận động và đăng ký hộ sản xuất an toàn. Hộ nông dân là thành viên hội nông dân thì được Hội nông dân hướng dẫn, giám sát. Như vậy, mặt trận bằng tổ chức sẽ phủ được tất cả người sản xuất ở địa phương. Còn ở cấp trên là đơn vị, hợp tác xã nông nghiệp thì Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát. Những cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm nhỏ lẻ ở địa phương thì là mặt trận cấp xã, còn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp rồi thì mặt trận cấp huyện giám sát. Cơ sở sản xuất lớn hơn thì mặt trận cấp tỉnh. Tức là phân cấp anh đi giám sát cái tầm của anh phải trên một bậc và phải đảm bảo phủ được tất cả đối tượng… Riêng giám sát cơ quan quản lý nhà nước về thực phẩm thì mặt trận làm chứ không phải các tổ chức thành viên,  nó mới đủ tầm tổng hợp…”.

chi chong duoc tham nhung khi phat huy day du quyen lam chu cua dan hinh 3
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Đồng tình với các ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ góp phần giúp mỗi bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao mà còn đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2015 và cả giai đoạn 5 năm qua. Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường vận động nhân sỹ, tri thức, chức sắc, tôn giáo và những người có uy tín trong xã hội tham gia vào mặt trận tổ quốc các cấp, góp phần nâng cao vai trò, uy tín của mặt trận để thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Hai bên tiếp tục phối hợp tăng cường thông tin, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân cùng thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng lưu ý hai bên phối hợp tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, trong đó chú trọng phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, cụ thể và hiệu quả, nhất là ở địa phương.

Thủ tướng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy dân chủ thông qua đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là phản biện công tác ban hành và thực thi chính sách gắn với công khai, minh bạch kết quả giám sát và tiếp thu giám sát.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “…Mặt trận phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận là giám sát Nhà nước, giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giám sát việc thực hiện Hiến pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Chúng tôi là những người thực thi nên rất thấm thía và rất cần những phản biện từ phía mặt trận. Nghe được nhiều luồng ý kiến, trí tuệ của toàn dân để mục đích cuối cùng là đưa ra được chủ trương, chính sách đúng, từ đó thì mới tạo được đồng thuận. Đối với Chính phủ, công tác vận động quần chúng rất quan trọng. Anh đưa ra chủ trương chính sách mà không đúng, không phù hợp thì không thể vận động được nhân dân. Phải đề cao phối hợp làm tốt công tác phản biện, giám sát cũng chính là phát huy quyền làm chủ của người dân, quyền dân chủ của người dân …”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chống tham nhũng, tiêu cực không có cách nào khác là phải phát huy đầy đủ quyền làm chủ, quyền dân chủ của người dân gắn với công khai, minh bạch. Đây là giải pháp căn cơ nhất để chống tiêu cực, tham nhũng. Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phối hợp với Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, sát với thực tiễn và có tính khả thi cao…

chi chong duoc tham nhung khi phat huy day du quyen lam chu cua dan hinh 4
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ký Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2021

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2021 giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN