hoi nghi ban chi dao mo hinh to chuc dang

Chỉ đạo mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN - Phải đảm bảo giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, thống nhất của đảng bộ trong doanh nghiệp

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án mô hình tổ chức Đảng tổ chức hội nghị thảo luận đề án mô hình tổ chức của Đảng bộ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

hoi nghi ban chi dao mo hinh to chuc dang hinh 1 Hội nghị Ban chỉ đạo mô hình tổ chức Đảng- Ảnh Việt Cường

Tháng 11/2008 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 196 về tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Thực hiện Quy định số 196, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương sắp xếp kiện toàn các tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Sau quá trình sắp xếp, kiện toàn theo Quy định 196, đến nay trong 116 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước có 115 đảng bộ và 1 chi bộ. Qua đó, về cơ bản mô hình đảng bộ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước được sắp xếp một bước, ngày càng phù hợp; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng dần hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại nhiều loại mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp như: đảng bộ cơ quan, đảng bộ cơ quan mở rộng, đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ toàn doanh nghiệp… nên việc ban hành quy định và thực hiện chức năng nhiệm vụ của các  tổ chức đảng cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước còn lúng túng, bất cập; Việc thực hiện Quy định 196 tiến độ chậm và còn nhiều vướng mắc, lúng túng, khó khăn. Vì vậy, Ban chỉ đạo đề án đề xuất 3 phương án. Trong đó, phương án 1 đề xuất giữ nguyên các đảng bộ doanh nghiệp như hiện nay cả mô hình tổ  chức và cấp trực thuộc; phương án 2 là trong năm 2014, lập thêm đảng bộ toàn doanh nghiệp đối với một số đảng bộ thuộc lĩnh vực ngân hàng thương mại; các đảng bộ khác giữ nguyên như hiện nay; phương án 3 là giữ nguyên 20 đảng bộ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an như hiện nay do có tính chất đặc thù về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao việc thực hiện Đề án của Ban chỉ đạo. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phải đánh giá khách quan, đúng tình hình thực tế để tổ chức cơ sở đảng hoạt động hiệu quả, trên cơ sở đó trình Ban Bí thư xem xét. Đồng chí Tô Huy Rứa nói: “Trên cơ sở chúng ta tổng kết Quy định 196 với thực trạng cụ thể của các doanh nghiệp mà chúng ta đang muốn khảo sát để xây dựng mô hình. Trên cơ sở đó, chúng ta nêu ra các mô hình cần phải hướng tới. Đánh giá về những ưu điểm, những hạn chế của các loại hình này trong thực tế thì cách viết của chúng ta là chưa đủ thuyết phục. Trong thời điểm này, cách lựa chọn để tính toán là cái nào có ưu thế hơn, hiệu quả hơn, cái nào làm cho hoạt động của các tổ chức đảng ở đây thuyết phục hơn, đạt hiệu quả hơn theo quy định 196 và 197 thì ta làm theo”.

Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế Nhà nước. Vì vậy khi thực hiện mô hình phải đảm bảo giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, thống nhất của đảng bộ trong doanh nghiệp, góp phân nâng cao hiệu quả doanh nghiệpVề định hướng xây dựng mô hình tổ chức đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước được định hướng tổ chức theo 2 mô hình: Thứ nhất là mô hình đảng bộ toàn doanh nghiệp khi có đủ điều kiện như: là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước có vị trí quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh; Thứ hai là mô hình đảng bộ không toàn doanh nghiệp gồm những đảng bộ không đủ các tiêu chí quy định để lập đảng bộ toàn doanh nghiệp thì được tổ chức theo mô hình không toàn doanh nghiệp./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN