Chính phủ và Trung ương Đoàn phối hợp công tác

(VOV) - Ngày 14/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chính phủ ký ban hành Nghị quyết liên tịch Quy chế phối hợp công tác.

Việc thực hiện ký kết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chính phủ và Trung ương Đoàn ký ban hành Nghị quyết liên tịch Quy chế phối hợp công tác

 

Hai bên sẽ phối hợp thực hiện công tác giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết, tập hợp thanh niên; Phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Chính phủ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt việc chăm lo, hỗ trợ thanh niên; lồng ghép các mục tiêu phát triển thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên trong thực hiện các kế hoạch, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Chính phủ sẽ phối hợp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Phối hợp xây dựng chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên; Phối hợp giám sát, đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; Phối hợp thực hiện hoạt động truyền thông; Chế độ hội họp và trao đổi thông tin./.

Tin liên quan

7 người tự ứng cử đều trúng vào BCH Trung ương Đoàn
7 người tự ứng cử đều trúng vào BCH Trung ương Đoàn

(VOV) -VOV online giới thiệu danh sách các đại biểu trúng vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X…

7 người tự ứng cử đều trúng vào BCH Trung ương Đoàn

7 người tự ứng cử đều trúng vào BCH Trung ương Đoàn

(VOV) -VOV online giới thiệu danh sách các đại biểu trúng vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X…

Ông Nguyễn Đắc Vinh tái cử Bí thư thứ nhất TW Đoàn
Ông Nguyễn Đắc Vinh tái cử Bí thư thứ nhất TW Đoàn

(VOV) - Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X gồm 7 người, tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước

Ông Nguyễn Đắc Vinh tái cử Bí thư thứ nhất TW Đoàn

Ông Nguyễn Đắc Vinh tái cử Bí thư thứ nhất TW Đoàn

(VOV) - Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X gồm 7 người, tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên
Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

(VOV) -Theo Tổng Bí thư, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc…

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

(VOV) -Theo Tổng Bí thư, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc…

151 người trúng vào BCH Trung ương Đoàn khóa X
151 người trúng vào BCH Trung ương Đoàn khóa X

(VOV) - Từ 8-10h sáng mai (14/12), các đại biểu dự Đại hội sẽ đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...

151 người trúng vào BCH Trung ương Đoàn khóa X

151 người trúng vào BCH Trung ương Đoàn khóa X

(VOV) - Từ 8-10h sáng mai (14/12), các đại biểu dự Đại hội sẽ đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...