Chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội tại nhiều địa phương

VOV.VN - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang,... tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hậu Giang

Chiều nay 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị này, căn cứ số lượng, cơ cấu, thành phần và sau khi thông qua danh sách trích ngang, thảo luận, các đại biểu đã thống nhất danh sách giới thiệu 08 người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV; thống nhất danh sách giới thiệu 81 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bến Tre, Tiền Giang

Cùng ngày (16/4), Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang và Bến Tre  tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thỏa thuận lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã thống nhất giới thiệu 10 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, bố trí ở 3 đơn vị bầu cử. Hội nghị hiệp thương lần 3 cũng thống nhất danh sách 87 người đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ(2021 - 2026), trong đó, có 31 đại biểu nữ (đạt 35,6%), đại biểu trẻ tuổi có 25 người (đạt 28,7%), người ngoài Đảng có 9 người (đạt 10,3%) và 31 đại biểu tái ứng cử (đạt 35,6%).

Tại tỉnh Tiền Giang, qua Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang thống nhất danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm 14 người, trong đó có 11 người do địa phương giới thiệu, 3 ứng cử viên do TW giới thiệu.  Riêng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ (2021 – 2026) gồm 100 người để bầu chọn 61 đại biểu.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và Bến Tre sẽ được niêm yết ở khu vực bỏ phiếu chậm nhất trước ngày 3/5/2021. Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại đơn vị ứng cử để trình bày chương trình hành động của mình./.

Đăk Lắk

Hôm nay (16/4), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội Hiệp thương lần thứ 3, báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở các văn bản quy định, qua thảo luận, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí lập danh sách 11 người chính thức tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 4 người là đại biểu do Trung ương giới thiệu); thống nhất cho 1 trường hợp rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội nghị cũng thống nhất danh sách chính thức 125 người đủ tiêu chuẩn ứng cử  HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 phân bổ về 20 đơn vị bầu cử để bầu 75 đại biểu.

Bình Định

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 diễn ra hôm nay (16/4), Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định thống nhất danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và 95 người ứng cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, đến nay, trong số 2 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội thì 1 người đã có đơn xin rút vì lý do sức khỏe, 1 người có sự tín nhiệm của cử tri chỉ hơn 6% nên không đưa vào danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Các đại biểu thảo luận và biểu quyết, lập danh sách chính thức đối với 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 95 người.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương
Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

VOV.VN - Sáng 16/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

VOV.VN - Sáng 16/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kiên Giang: Hiệp thương lần 3, 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 103 ứng cử HĐND tỉnh
Kiên Giang: Hiệp thương lần 3, 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 103 ứng cử HĐND tỉnh

VOV.VN - Chiều nay (15/4), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kiên Giang: Hiệp thương lần 3, 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 103 ứng cử HĐND tỉnh

Kiên Giang: Hiệp thương lần 3, 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 103 ứng cử HĐND tỉnh

VOV.VN - Chiều nay (15/4), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3
Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Đến nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Đến nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.