Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.

Sáng nay (31/3), Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tiến hành phiên họp thứ 15 tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cho ý kiến về: Đề án chi tiết đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và một số vấn đề quan trọng của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Đề án chi tiết tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và dự thảo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”.  

Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp ý kiến về một số nội dung quan trọng của các Đề án và dự thảo luật. Đại diện Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Quân ủy Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tiếp thu, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các Đề án và dự thảo luật.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Quân ủy Trung ương trong việc xây dựng các Đề án, dự thảo luật.

Các đề án, dự thảo luật đã bám sát các nghị quyết và văn kiện của Đảng về cải cách tư pháp, các quy định của Hiến pháp năm 2013, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài, phù hợp với điều kiện Việt Nam và đường lối, chủ trương của Đảng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu các cơ quan chuẩn bị Đề án, dự thảo luật tiếp thu đầy đủ ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo, bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.

Các dự thảo này cần được chỉnh lý theo hướng mở, những vấn đề lớn cần trình 2 phương án, có lập luận khoa học và thuyết phục đối với mỗi phương án được lựa chọn. Những vấn đề mới phát sinh cần được quan tâm, nghiên cứu, cân nhắc kỹ trên cơ sở phù hợp với đường lối của Đảng và Hiến pháp.

Các dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân và Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân cần sớm hoàn thiện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014)./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam
Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -Cơ quan tư pháp tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự

Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam

Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -Cơ quan tư pháp tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự

Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người
Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người

VOV.VN -Nhiều Quyền con người được Hiến chương Liên Hợp Quốc ghi nhận đã được khẳng định trong Hiến pháp mới.

Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người

Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người

VOV.VN -Nhiều Quyền con người được Hiến chương Liên Hợp Quốc ghi nhận đã được khẳng định trong Hiến pháp mới.

Bộ trưởng Tư pháp nói về Hiến pháp mới
Bộ trưởng Tư pháp nói về Hiến pháp mới

VOV.VN -Theo Hiến pháp mới, người bị bắt, kể cả bắt quả tang đều có quyền tự mình bào chữa hoặc mời luật sư bào chữa.

Bộ trưởng Tư pháp nói về Hiến pháp mới

Bộ trưởng Tư pháp nói về Hiến pháp mới

VOV.VN -Theo Hiến pháp mới, người bị bắt, kể cả bắt quả tang đều có quyền tự mình bào chữa hoặc mời luật sư bào chữa.

Uỷ ban Tư pháp lấy ý kiến Luật thi hành án dân sự
Uỷ ban Tư pháp lấy ý kiến Luật thi hành án dân sự

VOV.VN -Tham luận tập trung vào các chuyên đề: Định hình hệ thống tổ chức và thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự

Uỷ ban Tư pháp lấy ý kiến Luật thi hành án dân sự

Uỷ ban Tư pháp lấy ý kiến Luật thi hành án dân sự

VOV.VN -Tham luận tập trung vào các chuyên đề: Định hình hệ thống tổ chức và thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự