Chu tich nuoc chu tri phien hop Ban chi dao cai cach tu phap TW

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TW

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, năm 2014 là năm có nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cơ quan tư pháp đã đạt được những kết quả tích cực.

Sáng nay (31/12), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tiến hành phiên họp thứ 17 nhằm lấy ý kiến đóng góp của Ban chỉ đạo về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì hội nghị

chu tich nuoc chu tri phien hop ban chi dao cai cach tu phap tw hinh 1 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì hội nghị

Theo dự thảo báo cáo, năm 2014 là năm có nhiều sự kiện quan trọng tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và ban hành kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 về tiếp tục thực hiện nghị quyết 49; tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới và triển khai Hiến pháp năm 2013.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã điều chỉnh, bổ sung kịp thời nội dung, chương trình công tác, tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2014 đạt được những kết quả tích cực nhất là những chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp đã được đưa vào các dự thảo sửa đổi các dự luật như Luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ đối với một số tội phạm. Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số ít tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và giảm loại tội có hình phạt tử hình.

Các dự thảo Luật được cụ thể hóa theo tinh thần Hiến pháp 2013. Việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp theo yêu cầu cải cách tư pháp được cấp ủy đảng, tổ chức bộ ngành có liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các đề án, dự luật thông qua như Luật tổ chức TAND, Luật tổ chức VKSND, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan điều tra, giám định tư pháp, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân cũng đang được khẩn trương thực hiện; công tác bổ trợ tư pháp, đào tạo đội ngũ cán bộ được tăng cường, công tác hợp tác quốc tế về tư pháp được đẩy mạnh…

Thảo luận tại phiên họp các đại biểu đánh giá cao kết quả hoạt động tư pháp trong năm 2014, nhưng cũng cho rằng, việc nghiên cứu lý luận, xây dựng một số đề án và dự thảo luật còn chậm tiến độ và chưa đồng bộ, hoạt động của luật sư và bổ trợ tư pháp còn chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng; việc giám sát công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp chưa được thường xuyên, chưa phát hiện kịp thời các văn bản không phù hợp để thay thế, sửa đổi, bổ sung, việc đào tạo các chức danh tư pháp có xu hướng phân tán, chưa có đột phá, đổi mới…

Các đại biểu cho rằng năm 2015 là năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm tập trung triển khai Hiến pháp 2013 thông qua việc sửa đổi, bổ sung nhiều dự luật quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động tư pháp, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế giám sát của cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp phù hợp với Hiến pháp 2013; tập trung chỉ đạo đưa tinh thần cải cách tư pháp vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền và hoàn thiện bộ máy cơ quan tư pháp, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước cho rằng, năm 2014 là năm có nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cơ quan tư pháp nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, đặc biệt là việc hoàn thiện nhiều đề án, thể chế hóa kịp thời các dự luật theo tinh thần Hiến pháp 2013. Việc tổng kết 8 năm thực hiện công tác cải cách tư pháp đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, đồng thời đặt ra những vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trong giai đoạn tới.

Trao đổi về những vấn đề còn khác nhau trong các đề án, Chủ tịch nước cho rằng các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan được giao chủ trì đề án cần chủ động, thảo luận kỹ càng trên tinh thần quán triệt tư tưởng của Đảng, căn cứ cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời bố trí chương trình phù hợp với kế hoạch của Đảng và Quốc hội để sớm thông qua được các đề án đáp ứng kịp thời công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo với tinh thần nghiêm túc của thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo để hoàn thiện báo cáo tổng kết và thống nhất chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo trong năm 2015 nhằm xem xét các đề án có chất lượng và đảm bảo đúng thời gian./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN