Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ

VOV.VN - Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 thảo luận cho ý kiến về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Trong đó phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đã kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc về cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp.

Đồng thời xây dựng được quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại từng cơ quan, tổ chức, địa phương. Bên cạnh đó tổ chức bộ máy của các cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp đã được kiện toàn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan; công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ.

Cùng với đó chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan sai; cơ bản đã bảo đảm được quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển lành mạnh.

Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đánh giá cao dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017 đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; đã gửi lấy ý kiến các thành viên, Ban Thư ký theo đúng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị, về phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong năm nay cần nói rõ mục tiêu của cải cách tư pháp, nhấn mạnh đến việc tập trung tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020…theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Đồng thời, báo cáo cần nêu rõ, việc kiện toàn bộ máy của các cơ quan tố tụng; việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp; việc công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp.

Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ ra một hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương như: Việc chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật chưa sâu sát, để xảy ra một số sai sót, gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật khác có liên quan; Việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án một số vụ có liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng còn chậm trễ, vẫn còn sai sót, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp; Đội ngũ cán bộ được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp vẫn còn thiếu về số lượng và một số cán bộ yếu về chuyên môn, nghiệp vụ...

Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương cần đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thi hành nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động tư pháp mới được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch nước đề nghị: “Năm 2017 cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; bảo đảm sự phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Phải gắn nhiệm vụ này với việc thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh”.

Về Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017, Chủ tịch nước cho biết, trong năm nay, sẽ tổ chức 4 phiên họp Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về 06 đề án, báo cáo nêu trong dự thảo Chương trình. Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trình đề án, báo cáo cần chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án, báo cáo và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan gửi về Ban Chỉ đạo theo đúng thời gian đã dự kiến nhằm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình làm việc đã đề ra.

Chủ tịch nước yêu cầu: “Về công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở từng cơ quan, tổ chức và các địa phương, đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực hoạt động. Việc thành lập một số đoàn, Ban Chỉ đạo sẽ cân nhắc kỹ tổ chức làm sao cho gọn, nhẹ, thiết thực. Văn phòng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm dự thảo kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian tiến hành kiểm tra và cử cán bộ tham gia phục vụ đoàn công tác, tổng hợp kết quả báo cáo với Ban Chỉ đạo”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Báo cáo, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng tại cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công việc trong thời gian tới./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nhật Bản
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 9/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tiếp Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda và Phu nhân đến chào xã giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nhật Bản

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 9/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tiếp Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda và Phu nhân đến chào xã giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết thương bệnh binh tại Ninh Bình
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết thương bệnh binh tại Ninh Bình

VOV.VN -Chủ tịch nước thăm, tặng quà và chúc Tết các thương bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết thương bệnh binh tại Ninh Bình

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết thương bệnh binh tại Ninh Bình

VOV.VN -Chủ tịch nước thăm, tặng quà và chúc Tết các thương bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ các nước: New Zealand, Timor-Leste, Bờ Biển Ngà, Rwanda, Slovenia

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ các nước: New Zealand, Timor-Leste, Bờ Biển Ngà, Rwanda, Slovenia

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp ngài Samdech Krolahom Sarkheng, Phó Thủ tướng Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp ngài Samdech Krolahom Sarkheng, Phó Thủ tướng Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước:Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hợp tác mọi mặt với Nga
Chủ tịch nước:Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hợp tác mọi mặt với Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước hoan nghênh  CH Bashkotostan thuộc Nga hợp tác với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ tịch nước:Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hợp tác mọi mặt với Nga

Chủ tịch nước:Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hợp tác mọi mặt với Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước hoan nghênh  CH Bashkotostan thuộc Nga hợp tác với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu