Chủ tịch nước dự chỉ đạo Hội nghị công an toàn quốc

VOV.VN -Sáng nay (30/12), tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 và tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an.

Sáng nay (30/12), tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 và tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an. Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, Ủy viên Trung Đảng, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo chủ chốt của lực lượng công an toàn quốc tham dự. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 để tổng kết tình hình, kết quả công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014; tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an (1986-2016) và một số chuyên đề quan trọng khác; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015.

Đây là Hội nghị rất quan trọng, đánh dấu chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục đổi mới, kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm của 70 kỳ tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc, tập trung thảo luận: Thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới công tác công an; tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; việc chấp hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; các giải pháp xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực tài chính, hậu cần - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và công tác. 


Lực lượng công an đạt nhiều thành tích

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2014.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong năm qua, lực lượng Công an nhân dân có nhiều cố gắng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, góp phần đổi mới và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân, giữ được thế chủ động chiến lược, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; kiềm chế được hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường. 

Công tác thi hành án hình sự và cải cách tư pháp, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được chú trọng, đổi mới cả về nội dung và biện pháp, góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được quan tâm chỉ đạo, làm cho lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của lực lượng công an, Chủ tịch nước đề nghị Hội nghị lần này các đại biểu cần phải phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để có những giải pháp khắc phục, đảm bảo lực lượng Công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.


Chủ động trong mọi tình hình

Chủ tịch nước cho rằng thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Quan hệ giữa các nước lớn vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế. Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược, liên kết, hình thành những tập hợp lực lượng mới trong khu vực và trên thế giới. Châu Á – Thái Bình Dương vẫn là khu vực địa – chính trị quan trọng, kinh tế phát triển năng động của thế giới, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển, đảo tiếp tục gia tăng.

Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng, hoạt động khủng bố và hình thái chiến tranh mới.

Đặc biệt, năm 2015 là năm nước ta có nhiều sự kiện quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015), kết thúc nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI của Đảng, cũng là năm diễn ra Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, bạo loạn lật đổ; tập trung chống phá Đại hội Đảng các cấp, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc hơn, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các loại tội phạm có xu hướng gia tăng với quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp, nguy hiểm, manh động, táo tợn hơn.

Trong tình hình đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân là trong mọi tình huống phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân, dựa vào dân, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ đó, Chủ tịch nước đề nghị trong năm 2015, Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo toàn diện công tác công an, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với quân đội nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, bám sát và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhất là trong tình hình hiện nay.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu, lực lượng công an phải nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lộ, lọt, mất an ninh an toàn thông tin, đặc biệt là thông tin mạng, an ninh tư tưởng, văn hóa. Kịp thời xử lý các yếu tố gây mất an ninh, trật tự trong nội địa, trong nội bộ ngay từ đầu và ngay tại cơ sở, góp phần ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để hình thành các hội, nhóm bất hợp pháp, tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Chủ động phòng, chống khủng bố, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự và các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trong phạm vi cả nước, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm, các thành phố lớn.

Cùng với phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; chủ động đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm kinh tế, tham nhũng đang gây bức xúc xã hội, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng công an phải thực hiện tốt Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tiếp tục đổi mới tổ chức cơ quan điều tra, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, bảo đảm “không để lọt tội phạm, không để oan, sai”, góp phần tích cực giữ vững kỷ cương, phép nước; chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất  xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự theo đúng quy định của Hiến pháp 2013; tích cực triển khai mô hình tổ chức mới của lực lượng Công an nhân dân, chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, xứng đáng là người chiến sĩ công an nhân dân.

Nhấn mạnh năm 2015, tình hình đất nước bên cạnh những mặt thuận lợi thì khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều; đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội lại phải thường xuyên đối mặt với biết bao hiểm nguy, cám dỗ và bao thách thức khác, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất định sẽ lập được nhiều chiến công hiển hách, nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đang trông đợi, tin cậy giao phó, có những đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Lực lượng công an nắm thế chủ động trên mọi mặt trận
Lực lượng công an nắm thế chủ động trên mọi mặt trận

VOV.VN -Phóng viên VOV phỏng vấn Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang về hoạt động năm 2013 của lực lượng CAND.

Lực lượng công an nắm thế chủ động trên mọi mặt trận

Lực lượng công an nắm thế chủ động trên mọi mặt trận

VOV.VN -Phóng viên VOV phỏng vấn Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang về hoạt động năm 2013 của lực lượng CAND.

Chủ tịch nước tiếp cựu đoàn viên cơ quan Trung ương cục Miền Nam
Chủ tịch nước tiếp cựu đoàn viên cơ quan Trung ương cục Miền Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước mong muốn dù bất cứ cương vị nào các đồng chí tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước

Chủ tịch nước tiếp cựu đoàn viên cơ quan Trung ương cục Miền Nam

Chủ tịch nước tiếp cựu đoàn viên cơ quan Trung ương cục Miền Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước mong muốn dù bất cứ cương vị nào các đồng chí tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước

Bộ Công an tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng công an
Bộ Công an tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng công an

VOV.VN -Trong thời gian tới, công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân phải quán triệt nghiêm túc định hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước.

Bộ Công an tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng công an

Bộ Công an tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng công an

VOV.VN -Trong thời gian tới, công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân phải quán triệt nghiêm túc định hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước.

Sơ kết phối hợp PCTP giữa lực lượng công an và biên phòng
Sơ kết phối hợp PCTP giữa lực lượng công an và biên phòng

VOV.VN - Hai lực lượng đã phối hợp tổ chức tuần tra khu vực biên giới, phát hiện hơn 1 triệu lượt người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Sơ kết phối hợp PCTP giữa lực lượng công an và biên phòng

Sơ kết phối hợp PCTP giữa lực lượng công an và biên phòng

VOV.VN - Hai lực lượng đã phối hợp tổ chức tuần tra khu vực biên giới, phát hiện hơn 1 triệu lượt người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước nhận nhiệm vụ tại Việt Nam
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước nhận nhiệm vụ tại Việt Nam

VOV.VN -Chúc mừng các Đại sứ, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước nhận nhiệm vụ tại Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước nhận nhiệm vụ tại Việt Nam

VOV.VN -Chúc mừng các Đại sứ, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước nhằm tìm hiểu đời sống, tình hình sản xuất của bà con ngư dân cũng như việc đầu tư, hỗ trợ nghề cá

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước nhằm tìm hiểu đời sống, tình hình sản xuất của bà con ngư dân cũng như việc đầu tư, hỗ trợ nghề cá

Chủ tịch nước thăm đơn vị Hải quân ở căn cứ Cam Ranh
Chủ tịch nước thăm đơn vị Hải quân ở căn cứ Cam Ranh

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Hải quân phải luôn chủ động, nắm chắc tình hình trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước thăm đơn vị Hải quân ở căn cứ Cam Ranh

Chủ tịch nước thăm đơn vị Hải quân ở căn cứ Cam Ranh

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Hải quân phải luôn chủ động, nắm chắc tình hình trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.