Chủ tịch nước dự Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của TP.HCM

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáng 10/3, tại TP.HCM, Thành ủy thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Trong 10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Thành phố đã xây dựng chương trình hành động, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; các nguồn lực cho quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Thành phố cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố, hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực tham mưu tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể được nâng lên.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và phát huy. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, trong đó có đối ngoại và hợp tác quốc phòng, an ninh được mở rộng, tạo môi trường cho thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, nhiều giá trị, nét đẹp về văn hóa, con người của Thành phố hào hiệp, nghĩa tình được phát huy, nhân rộng và lan tỏa.

Đánh giá cao các kết quả này của TP.HCM trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, có nhiều nguyên nhân, trong đó có quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò nòng cốt của các lực lượng Quân đội, Công an; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân. Cùng với đó, là bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình trong quần chúng nhân dân; chủ động nắm bắt các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và kịp thời đấu tranh, kiên quyết xử lý ngay tại cơ sở; xử lý tốt các vấn đề về thông tin và truyền thông, không để kẻ xấu lợi dụng kích động tạo thành điểm nóng.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó cần chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; vừa lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý tốt, vừa tham mưu cho Đảng, Nhà nước, không để bị động bất ngờ; xử lý hiệu quả các tình huống, hóa giải các nguy cơ từ sớm, từ xa…

Thành phố cũng cần tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và chú trọng công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị thành phố cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh, toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Nhấn mạnh cần đặt người dân là trung tâm trong quá trình phát triển, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu TP.HCM phát huy tối đa lợi thế, vị thế, vị trí địa chính trị trong công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển kinh tế xã hội và giao lưu quốc tế với các nước trên thế giới, nhất là các nước trong tiểu vùng sông Mekong, các nước ASEAN, các đối tác lớn. Chủ động triển khai mở rộng hoạt động giao lưu nhân dân với các nước bạn, nhất là trên các lĩnh vực có liên quan đến phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, huy động lực lượng bên ngoài kết hợp nội lực bên trong để tạo đà phát triển kinh tế nhanh và bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"TP.HCM sẽ huy động đội ngũ trí thức tham gia giải các bài toán lớn"
"TP.HCM sẽ huy động đội ngũ trí thức tham gia giải các bài toán lớn"

VOV.VN - Thẳng thắn nhìn nhận việc chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ tri thức, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tới đây thành phố sẽ đề ra các đề án đột phá với sự tham gia của đội ngũ tri thức.

"TP.HCM sẽ huy động đội ngũ trí thức tham gia giải các bài toán lớn"

"TP.HCM sẽ huy động đội ngũ trí thức tham gia giải các bài toán lớn"

VOV.VN - Thẳng thắn nhìn nhận việc chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ tri thức, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tới đây thành phố sẽ đề ra các đề án đột phá với sự tham gia của đội ngũ tri thức.

Bí thư TP.HCM: “Phải chăm lo đội ngũ cán bộ gần dân, tin dân và dân tin"
Bí thư TP.HCM: “Phải chăm lo đội ngũ cán bộ gần dân, tin dân và dân tin"

VOV.VN - Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên phải thấm nhuần quan điểm nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng; phục vụ nhân dân là nhiệm vụ của Đảng, thực sự bằng lương tâm, trách nhiệm, bổn phận.

Bí thư TP.HCM: “Phải chăm lo đội ngũ cán bộ gần dân, tin dân và dân tin"

Bí thư TP.HCM: “Phải chăm lo đội ngũ cán bộ gần dân, tin dân và dân tin"

VOV.VN - Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên phải thấm nhuần quan điểm nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng; phục vụ nhân dân là nhiệm vụ của Đảng, thực sự bằng lương tâm, trách nhiệm, bổn phận.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền
Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trực thuộc; phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ thành phố.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trực thuộc; phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ thành phố.