Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị làm rõ sự lãnh đạo của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chiều 24/5, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" (Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án) và ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án có buổi làm việc với Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án để nghe Báo cáo về tiến độ xây dựng Đề án.

Tại buổi làm việc, đông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án báo cáo kết quả tiến độ xây dựng Đề án từ sau Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo đến nay. Đáng chú ý, từ ngày 12/5 đến ngày 19/5, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã chủ trì 06 cuộc Tọa đàm chuyên sâu để trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề mới, quan trọng, còn có ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng Đề án và các vấn đề do thành viên Ban Chỉ đạo yêu cầu. 

Các cuộc tọa đàm có sự tham gia của hơn 180 lượt đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ làm công tác thực tiễn, thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án có am hiểu sâu về chủ đề tọa đàm và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; có 52 lượt ý kiến phát biểu, phân tích làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề xin ý kiến định hướng của Ban Chỉ đạo. Qua đó, về cơ bản hầu hết các vấn đề đặt ra đã đạt được sự đồng thuận cao của các đại biểu về hướng giải quyết và những nội dung cần đưa vào Đề án… Tổ Biên tập xây dựng Đề án đã tiếp thu tối đa các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn tại các cuộc hội thảo, tọa đàm chuyên sâu để tiếp tục hoàn thiện Đề án trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ 2 dự kiến cuối tháng 5/2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá cao cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm của thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án, các dự thảo tài liệu Đề án đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về nội dung, tiến độ do Ban Chỉ đạo đề ra. Chủ tịch nước yêu cầu Tổ Biên tập tiếp tục bám sát kết quả nghiên cứu chuyên đề của các cơ quan, ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo Đề án.

Trong đó, tập trung làm rõ trọng tâm của Đề án; phân định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng từ nay đến 2030 và từ 2030 đến 2045; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn, như: Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, có chuyên gia giới thiệu về Đề án… tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về tầm quan trọng và ý nghĩa của Đề án trong hệ thống chính trị và toàn xã hội./.

Tin liên quan

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền
Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Với quyết tâm cao nhất, sau 10 tháng nỗ lực làm việc khẩn trương, hiệu quả, dự thảo lần thứ nhất Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã được hình thành.

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Với quyết tâm cao nhất, sau 10 tháng nỗ lực làm việc khẩn trương, hiệu quả, dự thảo lần thứ nhất Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã được hình thành.

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vì sự trường tồn của đất nước
Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vì sự trường tồn của đất nước

VOV.VN - Sau 10 tháng làm việc khẩn trương, hiệu quả, dự thảo lần 1 “Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã được hình thành.

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vì sự trường tồn của đất nước

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vì sự trường tồn của đất nước

VOV.VN - Sau 10 tháng làm việc khẩn trương, hiệu quả, dự thảo lần 1 “Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã được hình thành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu xuyên suốt, đó là nội dung của Đề án phải phù hợp với nhận thức hiện nay, được Đảng chấp nhận, thế giới công nhận, dễ vận dụng và dễ triển khai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu xuyên suốt, đó là nội dung của Đề án phải phù hợp với nhận thức hiện nay, được Đảng chấp nhận, thế giới công nhận, dễ vận dụng và dễ triển khai.

Quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo của Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền 
Quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo của Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền 

VOV.VN - Xây dựng Nhà nước pháp quyền là chủ đề hết sức đa dạng, phong phú, đòi hỏi yêu cầu khoa học rất cao, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tới là rất quan trọng, khối lượng công việc còn rất lớn và khó khăn.

Quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo của Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền 

Quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo của Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền 

VOV.VN - Xây dựng Nhà nước pháp quyền là chủ đề hết sức đa dạng, phong phú, đòi hỏi yêu cầu khoa học rất cao, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tới là rất quan trọng, khối lượng công việc còn rất lớn và khó khăn.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, hiểu thế nào cho đúng? 
Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, hiểu thế nào cho đúng? 

VOV.VN - Nhà nước pháp quyền XHCN phải xây dựng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu những giá trị tiến bộ của Nhà nước pháp quyền tư bản.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, hiểu thế nào cho đúng? 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, hiểu thế nào cho đúng? 

VOV.VN - Nhà nước pháp quyền XHCN phải xây dựng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu những giá trị tiến bộ của Nhà nước pháp quyền tư bản.