Chủ tịch nước: Lực lượng an ninh phải kiên định vững vàng

VOV.VN - Lực lượng An ninh nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2016) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Chiến công ngày 12/7/1946 có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước thoát ra khỏi tình thế khó khăn nhất. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân và ngày 12/7/1946 được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân.

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cấp, các ngành; không ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch; luôn luôn đổi mới trong tư duy và biện pháp công tác, mở rộng quan hệ quốc tế về hợp tác an ninh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

Ghi nhận những đóng góp công lao, thành tích to lớn của lực lượng An ninh nhân dân 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng lực lượng An ninh 03 Huân chương Sao Vàng, 39 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 32 tập thể, 28 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 308 tập thể, 108 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng An ninh nhân dân đã giành được trong suốt chặng đường 70 năm qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta bước vào giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng An ninh nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Chủ tịch nước cho rằng, hơn lúc nào hết, lực lượng An ninh nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Lực lượng An ninh nhân dân cần tiếp tục đổi mới tư duy về xác định đối tượng, đối tác, đổi mới các biện pháp công tác, nhất là các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật, khoa học - kỹ thuật, vận động quần chúng, kinh tế và ngoại giao. Chủ động, nhạy bén trong nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách bảo đảm an ninh quổc gia, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Nắm chắc tình hình từ xa, tổ chức tốt công tác nghiên cứu, dự báo, phát hiện sớm các khả năng, tình huống có thể xảy ra để có phương án chủ động phòng ngừa và ngăn chặn, không để bị động, bất ngờ”.

Về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng an ninh phối hợp ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế ở Việt Nam. Đồng thời, tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành và thực sự dựa vào nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng họp của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lương an ninh cần chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực tham gia vào các tổ chức hợp tác an ninh quốc tế và khu vực; triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh từ xa, từ ngoài biên giới, lãnh thổ, thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời,  tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, làm nòng cốt để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị cần phát huy vai trò tiên phong, đề cao trách nhiệm cá nhân, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống, tăng cường hướng dẫn, kiêm tra, đôn đôc, kịp thời rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân có phẩm chất cách mạng, đạo đức trong sáng, nhạy bén về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, am hiểu về khoa học - kỹ thuật, tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục An ninh, Bộ Công an
“Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với lịch sử hào hùng và bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, tôi tin tưởng sâu sắc rằng trong thời gian tới, lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, giành được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục An ninh, Bộ Công an./.

Tin liên quan

Thủ tướng: “Yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm lộng hành“
Thủ tướng: “Yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm lộng hành“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành.

Thủ tướng: “Yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm lộng hành“

Thủ tướng: “Yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm lộng hành“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk.

Tuyên dương 70 cán bộ, đoàn viên lực lượng an ninh tiêu biểu
Tuyên dương 70 cán bộ, đoàn viên lực lượng an ninh tiêu biểu

VOV.VN - 70 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập và rèn luyện và công tác.

Tuyên dương 70 cán bộ, đoàn viên lực lượng an ninh tiêu biểu

Tuyên dương 70 cán bộ, đoàn viên lực lượng an ninh tiêu biểu

VOV.VN - 70 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập và rèn luyện và công tác.

Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công cho Học viện An ninh
Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công cho Học viện An ninh

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Học viện An ninh thành trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, uy tín trong nước

Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công cho Học viện An ninh

Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công cho Học viện An ninh

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Học viện An ninh thành trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, uy tín trong nước