Chủ tịch Quốc hội: "Đại biểu Quốc hội phải hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại"

VOV.VN - "Chúng ta hứa rất nhiều, nói rất nhiều, nhưng trong suốt quá trình hoạt động của Quốc hội thì chỉ lo công việc ở cơ quan của mình, rồi đến ngày thì đi họp, thậm chí đi họp cũng không đẩy đủ. Thế làm sao thực hiện được lời hứa của mình?" 

Tiếp tục thực hiện việc tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động trước khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong 2 ngày 10-11/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 3, TP Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng, quận Kiến An, Dương Kinh.

Cùng các ứng cử viên trình bày trước cử tri của huyện Tiên Lãng, quận Kiến An, Dương Kinh, TP Hải Phòng về chương trình hành động của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, nếu trúng cử, với vai trò là Đại biểu Quốc hội, sẽ luôn phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các cơ quan liên quan; chú trọng giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Nếu có bất cứ một đơn thư nào sẽ truy đến cùng.

Với trách nhiệm là ĐBQH được bầu ở thành phố Cảng, ông sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Hải Phòng nói chung và các quận, huyện nơi mình được bầu nói riêng, sẵn sàng sát cánh với Đảng bộ, chính quyền quân và dân Hải Phòng theo định hướng Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu thực tiễn, đúc kết, kế thừa các nghị quyết mà Quốc hội đã ban hành cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để có những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền; những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì trình Quốc hội xem xét.

Đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên tại các buổi tiếp xúc, đa số các cử tri của huyện Tiên Lãng, quận Kiến An, Dương Kinh cho biết, người dân Hải Phòng đang chờ đợi sự kiện trọng đại của đất nước, đó là bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên tại cuộc tiếp xúc, cử tri Trần Minh Thông ở huyện Tiên Lẵng cho rằng, Quốc hội khóa XV sẽ hoạt động trong bối cảnh đất nước có những thuận lợi, thời cơ, cũng như các thách thức khó lường. Nhưng thời cơ, thuận lợi là rất to lớn, nhất là thế và lực của đất nước ta sau 35 năm đổi mới, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí điều hành của Nhà nước, cùng những thành tựu và kinh nghiệm quý báu đã được đúc rút qua hoạt động của Quốc hội khóa XIV.

"Đó là vừa những thuận lợi, song cũng là áp lực lớn đòi hỏi Quốc hội khóa XV, các ủy ban, cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu khóa mới, kể cả các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm phải nổ lực phấn đấu rất cao như tinh thần Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, đó là chúng ta phải đi lên, đứng lại cũng đã là tụt hậu rồi" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thay mặt các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 3, TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cám ơn những ý kiến tâm huyết của các cử tri dành cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội đang xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 161 ban hành tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV để xây dựng Quốc hội trở thành cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong mọi lĩnh vực.

Trong đó, Quốc hội sẽ tiến hành cải tiến từ những kỳ họp, để làm sao nâng cao chất lượng và tiết kiệm được thời gian, còn người dân được biết những quyết sách của Quốc hội theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành cải tiến hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy ban, của đoàn đại biểu Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội.

Trả lời và làm rõ thêm ý kiến cử tri Trần Minh Thông, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm.

"Đại biểu kiêm nhiệm, theo Luật Tổ chức Quốc hội 2014 và Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi năm 2020, ít nhất phải dành 1/3 thời gian cho các hoạt động của Quốc hội. Vì thế Quốc hội phải tính toán có cơ chế để các đại biểu tham gia. Chúng ta hứa rất nhiều, nói rất nhiều, nhưng trong suốt quá trình hoạt động của Quốc hội thì chỉ lo công việc ở cơ quan của mình, rồi đến ngày thì đi họp, thậm chí đi họp cũng không đẩy đủ. Thế làm sao thực hiện được lời hứa của mình? Tới đây, Đảng đoàn Quốc hội cũng đang bàn siết chặt lại kể cả hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách lẫn đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm trong tổ chức của Quốc hội theo đúng Luật và phải làm theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Quốc hội sẽ có chương trình giám sát việc này" - Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, về nội dung này, cũng có ý kiến cho rằng, cần phải đánh giá đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm đã dành bao nhiêu phần trăm thời gian cho hoạt động của Quốc hội và gửi về cơ quan đại biểu đang công tác để cộng với phần việc ở địa phương, bộ ngành, mới có đánh giá toàn diện về đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm.

Quan tâm đến vấn đề của ngành y, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đề nghị thời gian tới, Quốc hội tiếp tục xây dựng, bổ sung hệ thống pháp luật về lĩnh vực  y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, khám chữa bệnh BHYT; tăng cường giám sát các lĩnh vực về y tế; chế độ y bác sĩ trong cơ sở y tế đặc thù, nhất là dịch Covid-19,  tự chủ y tế; liên doanh liên kết xã hội hóa y tế.

Trả lời ý kiến này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo tinh thần Nghị quyết, sắp tới đây Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung 1 loạt thể chế, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Trước mắt sẽ sửa đổi Luật Khám chữa bệnh và Luật về bảo hiểm y tế. Thực tế đã bao phủ bảo hiểm y tế được 90%, nhưng mệnh giá bảo hiểm y tế còn rất thấp, danh mục chi cho bảo hiểm y tế lại rất lớn, nên mức độ chi trả còn hạn chế. Nếu tăng mức giá dịch vụ lên cho phù hợp với kinh tế thị trường thì phải tính lộ trình từng bước, đồng thời với việc tăng giá dịch vụ thì phải tăng được mức bảo hiểm. Vì hơn 90% bảo hiểm y tế thì phần lớn là các đối tượng chính sách và các gia đình khó khăn do Nhà nước đảm bảo. Cho nên khi nâng mệnh giá bảo hiểm y tế lên thì ngân sách phải chi và người bệnh cũng phải chi. Tức là nền đầu chi trả phải tăng lên, nên việc này phải theo lộ trình.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự kiến 5 năm tới đây, trong đầu tư chi tiêu ngân sách phải bố trí một phần tăng bảo hiểm y tế, để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong yêu cầu về công tác phòng, chống dịch. Vừa qua Chính phủ ban hành chính sách và các địa phương bổ sung chi tiêu cho các lực lượng tuyến đầu bao gồm cả y bác sĩ, lực lượng công an, quân đội ở khu vực cách ly hay các khu vực xung yếu.

Nhấn mạnh vấn đề tự chủ của đơn vị y tế là quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, lĩnh vực y tế đưa vào tự chủ, nhưng phải khắc phục các tình trạng: quá lạm dụng về công nghệ cao, tuyến dưới chuyển lên tuyến trên, dẫn đến hổng tuyến y tế cơ sở; đưa giá dịch vụ y tế lên quá cao so với chi trả của nhân dân. Đối với những đơn vị y tế tự chủ 100%, Nghị quyết 19 cho phép các đơn vị này hạch toán như một doanh nghiệp. Thực hiện theo cơ chế này, nhưng cần có ràng buộc trách nhiệm, đó là phải kiểm toán và công khai tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp hoạt động theo dạng này, nhằm khắc phục hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong liên doanh, liên kết các dịch vụ…

Bày tỏ lo lắng về dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại nước ta những ngày vừa qua, cử tri Nguyễn Văn Thức ở quận Dương Kinh đánh giá cao những giải pháp, chính sách mà nhà nước đã áp dụng nhằm khắc phục và hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, cử tri này cũng kỳ vọng Quốc hội khoá XV sẽ quan tâm, xem xét những điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ cần sát thực tế hơn.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian tới sẽ cùng Chính phủ bàn bạc để khắc phục tình trạng này. Hiện nay, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đang có những diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với kinh nghiệm và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nước ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép.

Buổi tiếp xúc cử tri tại quận Dương Kinh đã kết thúc các hoạt động tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 3, TP Hải Phòng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương tiếp xúc cử tri
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương trong cả nước ngày 10/5 đã thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương tiếp xúc cử tri

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương trong cả nước ngày 10/5 đã thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lắng nghe ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt các ứng viên cho biết, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ có chương trình hành động cụ thể, bám sát vào những vấn đề nhân dân 2 huyện, TPHCM và cả nước quan tâm. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lắng nghe ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt các ứng viên cho biết, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ có chương trình hành động cụ thể, bám sát vào những vấn đề nhân dân 2 huyện, TPHCM và cả nước quan tâm. 

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử tại Quảng Ninh
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử tại Quảng Ninh

VOV.VN - Các ứng cử viên cam kết không chỉ là cầu nối luôn luôn sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải "nói cho dân hiểu, làm cho dân tin".

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử tại Quảng Ninh

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử tại Quảng Ninh

VOV.VN - Các ứng cử viên cam kết không chỉ là cầu nối luôn luôn sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải "nói cho dân hiểu, làm cho dân tin".