Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nhân sỹ trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP Hà Nội.

Chiều tối nay (27/3), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu TP Hà Nội. 

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình, là hạt nhân trong mọi phong trào; lan tỏa, định hướng, truyền cảm hứng cho các lực lượng xã hội khác, nhất là cho thế hệ trẻ góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của Thủ đô Hà Nội và của cả nước. 

Đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và lãnh đạo TP Hà Nội đã tổ chức Hành trình kết nối của Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cuộc gặp mặt này thấm đượm tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là truyền thống quý báu của dân tộc ta, minh chứng cho sự thống nhất ý chí và hành động, ý thức trách nhiệm của những công dân Thủ đô tiêu biểu, vì sự phát triển chung của TP Hà Nội và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh đây là một quan điểm, chủ trương lớn cần được củng cố, tăng cường trong chặng đường tiếp theo của cách mạng Việt Nam để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của nhân sĩ, trí thức, sự đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình đẳng, tôn trọng nhu cầu tự do tôn giáo; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; trong đó có đồng bào các dân tộc; đồng thời tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, trình độ. Qua đó, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường, từ đó phát huy tiềm năng, uy tín, vị trí xã hội của mỗi cá nhân, để đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung.

Nhắc lại những con số biết nói của cuộc bầu cử đặc biệt năm 2021, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội khóa XV được bầu ra với cơ cấu đại biểu đại diện đầy đủ cho các giới trong xã hội, trong đó, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số cao nhất trong 15 khóa Quốc hội, chiến 17,84% và lần đầu tiên có thêm đại diện của 2 dân tộc thiểu số rất ít người; có 5 vị chức sắc tôn giáo; 119 nhà giáo và nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thời gian qua, nhân sỹ trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo đã đóng góp vào sự phát triển của TP Hà Nội, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đánh giá cao công tác của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, nhất là cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, thành phố sáng tạo, thành phố vì hòa bình, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế và hội nhập quốc tế; quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, phát triển ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Tập trung ưu tiên hoàn thành thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, đồng đều, bền vững và kiến tạo hội nhập quốc tế. Trong đó, Thủ đô Hà Nội cần đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; triển khai hiệu quả Nghị quyết 45 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

“TP Hà Nội tiếp tục thực hiện các chủ trương về vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo", đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô, Tổ quốc. Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước. Có biện pháp hiệu quả để bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận. Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Kirsten Gillibrand
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Kirsten Gillibrand

VOV.VN - Sáng nay (27/3), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sỹ Kirsten Gillibrand, Chủ tịch Tiểu ban các mối đe doạ mới nổi, Ủy ban quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ và các thành viên trong đoàn là các Thượng nghị sỹ, Hạ nghị sỹ, đại diện các chính đảng, các tiểu bang của Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Kirsten Gillibrand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Kirsten Gillibrand

VOV.VN - Sáng nay (27/3), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sỹ Kirsten Gillibrand, Chủ tịch Tiểu ban các mối đe doạ mới nổi, Ủy ban quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ và các thành viên trong đoàn là các Thượng nghị sỹ, Hạ nghị sỹ, đại diện các chính đảng, các tiểu bang của Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội: Luật nào chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì để kỳ sau
Chủ tịch Quốc hội: Luật nào chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì để kỳ sau

VOV.VN - Nhấn mạnh công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ 7 rất nặng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nội dung cấp bách thì đưa vào xem xét, vấn đề nào chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng thì để lại kỳ sau.

Chủ tịch Quốc hội: Luật nào chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì để kỳ sau

Chủ tịch Quốc hội: Luật nào chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì để kỳ sau

VOV.VN - Nhấn mạnh công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ 7 rất nặng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nội dung cấp bách thì đưa vào xem xét, vấn đề nào chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng thì để lại kỳ sau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/3/2024. Đây là chuyến thăm của một vị Chủ tịch Quốc hội Phần Lan sau 14 năm. hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/3/2024. Đây là chuyến thăm của một vị Chủ tịch Quốc hội Phần Lan sau 14 năm. hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đắk Nông
Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đắk Nông

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của gia đình bà Lê Thị Ngô, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đắk Nông

Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đắk Nông

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của gia đình bà Lê Thị Ngô, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng.