Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết dùng kết dư Quỹ BHTN để hỗ trợ người lao động

VOV.VN - Ngày 24/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Hỗ trợ người lao động

Nghị quyết nêu rõ chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-191 sẽ sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động thuộc các đối tượng sau:

Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Hỗ trợ người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021 được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Chính phủ quy định cụ thể đối tượng được hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này và mức hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc đóng - hướng, chia sẻ, công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện chính sách kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Xã hội, Ủy banTài chính, Ngân sách, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tin liên quan

Toàn văn Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Toàn văn Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Toàn văn Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Toàn văn Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Vướng quy định, ít doanh nghiệp ở Bình Thuận được hỗ trợ khó khăn vì dịch bệnh
Vướng quy định, ít doanh nghiệp ở Bình Thuận được hỗ trợ khó khăn vì dịch bệnh

VOV.VN - Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Thuận, tính đến ngày 20/9 toàn tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của 130 doanh nghiệp với 2.242 lao động. 

Vướng quy định, ít doanh nghiệp ở Bình Thuận được hỗ trợ khó khăn vì dịch bệnh

Vướng quy định, ít doanh nghiệp ở Bình Thuận được hỗ trợ khó khăn vì dịch bệnh

VOV.VN - Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Thuận, tính đến ngày 20/9 toàn tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của 130 doanh nghiệp với 2.242 lao động. 

Doanh nghiệp ở TP.HCM chưa thuận lợi khi tiếp cận vốn hỗ trợ khó khăn do COVID-19
Doanh nghiệp ở TP.HCM chưa thuận lợi khi tiếp cận vốn hỗ trợ khó khăn do COVID-19

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM vẫn chưa thuận lợi trong việc tiếp cận các gói hỗ trợ những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Doanh nghiệp ở TP.HCM chưa thuận lợi khi tiếp cận vốn hỗ trợ khó khăn do COVID-19

Doanh nghiệp ở TP.HCM chưa thuận lợi khi tiếp cận vốn hỗ trợ khó khăn do COVID-19

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM vẫn chưa thuận lợi trong việc tiếp cận các gói hỗ trợ những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.