Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Sáng 27/10, tại Trung tâm Hội nghị, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 448 đại biểu. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Đại hội. 

Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân ước đạt 12,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng tích cực. Công nghiệp phát triển mạnh, nhiều cơ sở công nghiệp mới được đưa vào hoạt động, điển hình là Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong 3 dự án công nghiệp lớn nhất của cả nước, tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế của tỉnh. Các ngành dịch vụ có lợi thế, như du lịch, vận tải biển, vận tải hàng không phát triển nhanh; giá trị xuất khẩu tăng trưởng cao.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 18,1%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; huy động vốn đầu tư phát triển đạt cao, tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 1,8 lần so với giai đoạn trước. Thanh Hóa nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, cảng biển, cảng hàng không được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh và phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của nhân dân. Các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển; kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Cùng với phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh các tỉnh miền Trung đang tập trung, ra sức nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai vừa qua và chuẩn bị ứng phó với cơn bão sắp tới. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Thanh Hóa đã cùng các tầng lớp nhân dân đã đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn. Ngay trong đại hội này các đại biểu đã thể hiện tấm lòng và nghĩa cử tốt đẹp của mình đến các tỉnh Miền Trung.  

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Là tỉnh có vị trí chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng - an ninh, với nguồn tài nguyên phong phú, đất đai rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt là đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua; Thanh Hóa cần khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, sớm trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Để Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong đó, cần chú ý quy hoạch đô thị tỉnh Thanh Hoá phải theo hướng phân bổ hợp lý giữa các vùng, kết nối thuận lợi với các đô thị vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, thân thiện với môi trường, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và là động lực tăng trưởng kinh tế. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, thành phố Hà Nội, nhất là trong xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quan tâm đến công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng.

Tỉnh Thanh Hóa cần phát triển mạnh công nghiệp theo hướng chú trọng phát triển theo chiều sâu; mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị, trọng tâm là đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xác định rõ các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để tập trung phát triển; chú trọng công tác xây dựng thương hiệu hàng nông sản, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ có lợi thế, như: dịch vụ, vận tải biển, vận tải hàng không, logistics; nâng cao giá trị xuất khẩu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Thanh Hóa cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh. Cần lưu ý thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài phải có chọn lọc, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Tập trung nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, các trụ cột tăng trưởng, các trung tâm kinh tế động lực để tạo sức lan toả phát triển chung cho cả tỉnh.

Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ cần chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chú trọng giữ gìn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, tạo động lực, nền tảng cho phát triển bền vững.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; làm tốt công tác đền ơn - đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Thanh Hóa đi đôi với xóa đói, giảm nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý Đảng bộ Thanh Hóa cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

"Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ với phương châm “lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng công việc, bố trí đúng vị trí” để công tác cán bộ thực sự là khâu then chốt, cần lựa chọn được những cán bộ ưu tú, xứng đáng, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra" - Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đảng bộ Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, thực thi công vụ, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX

VOV.VN - Sáng nay (27/10), tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hoá, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX

VOV.VN - Sáng nay (27/10), tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hoá, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc

Thanh Hoá: Sàng lọc kỹ nhân sự tham gia Ban Chấp hành
Thanh Hoá: Sàng lọc kỹ nhân sự tham gia Ban Chấp hành

VOV.VN - Ông Hưng cho rằng, với quá trình 5 bước, quy trình sàng lọc kỹ càng, dân chủ, minh bạch...sẽ giúp Thanh Hóa chọn ra những người tài, đức có thể gánh vác trọng trách của địa phương.

Thanh Hoá: Sàng lọc kỹ nhân sự tham gia Ban Chấp hành

Thanh Hoá: Sàng lọc kỹ nhân sự tham gia Ban Chấp hành

VOV.VN - Ông Hưng cho rằng, với quá trình 5 bước, quy trình sàng lọc kỹ càng, dân chủ, minh bạch...sẽ giúp Thanh Hóa chọn ra những người tài, đức có thể gánh vác trọng trách của địa phương.

Thanh Hoá hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp trọng điểm
Thanh Hoá hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp trọng điểm

VOV.VN - Thanh Hoá có vị trí chiến lược trong an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội, tạo tiền đề phát triển Thanh Hoá, khu vực và cả nước.

Thanh Hoá hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp trọng điểm

Thanh Hoá hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp trọng điểm

VOV.VN - Thanh Hoá có vị trí chiến lược trong an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội, tạo tiền đề phát triển Thanh Hoá, khu vực và cả nước.