Ha noi be mac ky hop thu 11 HDND khoa XIV

Chủ tịch TP Hà Nội: "Chúng tôi sẽ nghiêm túc soi xét lại mình"

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trên cơ sở kết quả phiếu tín nhiệm "mỗi chúng tôi sẽ nghiêm túc soi xét lại mình, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, yếu kém".

Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV đã bế mạc sớm hơn dự kiến 1 ngày.

Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, với trách nhiệm là người đứng đầu thành phố, ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Năm 2014 là một năm đầy nỗ lực, cố gắng và Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện và hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV.

ha noi be mac ky hop thu 11 hdnd khoa xiv hinh 1
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo

Theo Chủ tịch UBND thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế và yếu kém như: Tăng trưởng kinh tế có chuyển biến tích cực hơn nhưng phục hồi chưa mạnh mẽ; Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số nơi còn chưa quyết liệt, thiếu linh hoạt; việc phân cấp trong quản lý đô thị chưa mạnh, cùng với đó là trách nhiệm quản lý và phối hợp cũng chưa rõ ràng; ý thức, trách nhiệm, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế.

Về thành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015, Chủ tịch UBND thành phố cho biết:  Thành phố sẽ tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp pháp mà HĐND Thành phố đã quyết nghị, gắn với tiếp tục thực hiện 9 chương trình công tác của Thành ủy, các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Trong đó, tập trung vào 5 nội dung nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, Nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu là huy động mọi nguồn lực của Thành phố, tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn, chất lượng vững chắc hơn. Trong đó chú trọng các giải pháp.

Hai là đẩy mạnh công tác quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trọng tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, hạ tầng công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ cao, du lịch, vui chơi giải trí.

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương (PCI).

Ba là triển khai đồng bộ các dự án đảm bảo an sinh xã hội; phân công cụ thể các quận có kinh tế phát triển giúp các xã còn nhiều khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền. Quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, thể dục, thể thao. Phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch Thủ đô, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch; tăng cường đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng tua, tuyến mới cho ngành du lịch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân.

Bốn là tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, giao thông, tài nguyên, môi trường.

Năm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nói về việc lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND bầu, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, trên cơ sở kết quả phiếu tín nhiệm của các vị đại biểu, “mỗi chúng tôi sẽ nghiêm túc soi xét lại mình, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, yếu kém để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự mong muốn của các đại biểu và cử tri toàn Thành phố”, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo nói. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá: “Chúng ta đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND TP về nhiệm vụ năm 2014…"

Bà Ngô Thị Doãn Thanh  khẳng định: “Với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND TP. Sự năng động, tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND TP. Cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, kinh tế - xã hội của Thành phố sẽ thu được nhiều kết quả tốt trong năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015…”./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN