Công an Hà Nội ra quân với 100% quân số để bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII
VOV.VN - Công an Hà Nội sẽ huy động toàn bộ lực lượng, túc trực 24/7 để bảo vệ an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII.