Công an tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ

VOV.VN - Chiều nay (2/3), Công an tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng Công an tỉnh trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong nội bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo phương châm của Bộ Công an “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết tố cáo tham nhũng. Đặc biệt, gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính và các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

Trong năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng trong Công an tỉnh Sóc Trăng luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và trực tiếp của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công an tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xử lý kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo có liên quan nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ sai phạm; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ; các quy định về tiêu chuẩn, định mức, quy chế quản lý chi tiêu nội bộ; quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, chiến sĩ nhằm phòng ngừa tham nhũng; chấp hành nghiêm các quy định về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân. Từ đó, kết quả trong năm 2020, trong Công an tỉnh không có vụ việc tham nhũng xảy ra trong nội bộ.

Bên cạnh đó, còn chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, góp phần định hướng dư luận xã hội. Ngoài ra, các đơn vị thực hiện có hiệu quả về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Viết bình luận

Tin liên quan

“Cán bộ tham nhũng chia nhau hàng nghìn tỷ đồng, dân chịu sao nổi?"
“Cán bộ tham nhũng chia nhau hàng nghìn tỷ đồng, dân chịu sao nổi?"

VOV.VN - Theo ông Vũ Văn Phúc, nước ta còn đang khó khăn, thế nhưng có một bộ phận tham nhũng, tiêu cực, chia nhau hàng mấy nghìn tỷ đồng thì dân chịu sao nổi?

“Cán bộ tham nhũng chia nhau hàng nghìn tỷ đồng, dân chịu sao nổi?"

“Cán bộ tham nhũng chia nhau hàng nghìn tỷ đồng, dân chịu sao nổi?"

VOV.VN - Theo ông Vũ Văn Phúc, nước ta còn đang khó khăn, thế nhưng có một bộ phận tham nhũng, tiêu cực, chia nhau hàng mấy nghìn tỷ đồng thì dân chịu sao nổi?

Cán bộ nào tham nhũng, có bao nhiêu nhà, đất, lắng nghe dân nói sẽ rõ!
Cán bộ nào tham nhũng, có bao nhiêu nhà, đất, lắng nghe dân nói sẽ rõ!

VOV.VN - Người dân biết cán bộ nào tham nhũng, cán bộ có bao nhiêu đất, bao nhiêu nhà, biết lắng nghe dân sẽ kể cho nghe.

Cán bộ nào tham nhũng, có bao nhiêu nhà, đất, lắng nghe dân nói sẽ rõ!

Cán bộ nào tham nhũng, có bao nhiêu nhà, đất, lắng nghe dân nói sẽ rõ!

VOV.VN - Người dân biết cán bộ nào tham nhũng, cán bộ có bao nhiêu đất, bao nhiêu nhà, biết lắng nghe dân sẽ kể cho nghe.

Chống tham nhũng không phải là cuộc thanh trừng nội bộ
Chống tham nhũng không phải là cuộc thanh trừng nội bộ

VOV.VN -Chúng ta đã và đang tiếp tục đạt được kết quả bước đầu trong việc đẩy mạnh chống tham nhũng nhằm làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy.

Chống tham nhũng không phải là cuộc thanh trừng nội bộ

Chống tham nhũng không phải là cuộc thanh trừng nội bộ

VOV.VN -Chúng ta đã và đang tiếp tục đạt được kết quả bước đầu trong việc đẩy mạnh chống tham nhũng nhằm làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy.