"Công tác dân vận phải ngày càng thiết thực, gắn bó với nhân dân"

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận, để công tác này ngày càng thiết thực, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Sáng 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2021, Ban Dân vận Trung ương đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, làm cơ sở để xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Ban Dân vận các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cho các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định về công tác dân vận. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang đổi mới công tác vận động Nhân dân.

Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19, toàn bộ hệ thống dân vận đã tích cực vào cuộc, với nhiều mô hình có tên gọi đi vào lòng người như "Tổ Covid cộng đồng", các ATM gạo, ATM oxy, các “siêu thị không đồng”, các nhóm tình nguyện, các đội xe miễn phí, các quỹ ủng hộ, cứu trợ nhân dân vùng dịch... và nhiều mô hình khác, đã được hình thành, nhân rộng; huy động được vai trò, sức mạnh, nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn của Nhân dân trong phòng, chống đại dịch.

Về nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cho biết: “Ban sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình nhân dân theo hướng thiết thực hiệu quả, tăng cường đi cơ sở nắm tình hình đời sống, tâm trạng các tầng lớp nhân dân; chú trọng nắm tình hình nhân dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có thể phát sinh điểm nóng gây mất ổn định về an ninh trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Từ đó tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Vì vậy phải động viên, tổ chức, nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt phải cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, gắn với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị ngành cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn quan điểm “Dân là gốc”, phát huy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Quan tâm tới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

“Triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận. Thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19 linh hoạt, an toàn, hiệu quả, tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, ông Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình hiện nay, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh điều kiện quyết định là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng, bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,“muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Theo ông Võ Văn Thưởng, công tác dân vận là công việc gian nan, kết quả khó định lượng; liên quan đến tâm tư, tình cảm, thái độ, nguyện vọng của nhân dân; không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Vì thế, yêu cầu cán bộ dân vận phải kiên trì, không nóng vội, chủ quan; phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê; có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thực sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận; kịp thời khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương cá nhân điển hình, có thành tích trong công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng: Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo
Ông Võ Văn Thưởng: Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo

VOV.VN -  Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021.

Ông Võ Văn Thưởng: Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo

Ông Võ Văn Thưởng: Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo

VOV.VN -  Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021.

Ông Võ Văn Thưởng: “Cán bộ phải gương mẫu tự soi lại mình”
Ông Võ Văn Thưởng: “Cán bộ phải gương mẫu tự soi lại mình”

VOV.VN - “Cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu làm trước, tự soi lại mình, đơn vị, gia đình mình xem cái gì làm tốt, chưa tốt và tại sao để tự mình điều chỉnh, sửa chữa, khắc phục”

Ông Võ Văn Thưởng: “Cán bộ phải gương mẫu tự soi lại mình”

Ông Võ Văn Thưởng: “Cán bộ phải gương mẫu tự soi lại mình”

VOV.VN - “Cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu làm trước, tự soi lại mình, đơn vị, gia đình mình xem cái gì làm tốt, chưa tốt và tại sao để tự mình điều chỉnh, sửa chữa, khắc phục”

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

VOV.VN - Sáng nay (25/12), ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

VOV.VN - Sáng nay (25/12), ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.