Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Để làm tốt việc đẩy mạnh phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng đảng viên ở miền núi, biên giới, các cấp ủy, tổ chức đảng ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang có những cách làm hay, mang lại kết quả bước đầu.