Đà Nẵng góp ý cho Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng

(VOV) -Hầu hết các cán bộ, đảng viên mong muốn Hội nghị lần này sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc ngày 2/5 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng.

Ông Đoàn Hồng Chương, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến: “Chúng tôi theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thấy rằng bài phát biểu rất quan trọng của Tổng Bí thư nêu lên 6 vấn đề nổi bật của kết quả nghị quyết Trung ương 4 khóa XI vừa qua. Đây là nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bên cạnh đó, cán bộ đảng viên vẫn phân vân có nhiều ý vẫn chưa kiên quyết và vạch ra được những điểm cán bộ, đảng viên  chúng ta  mắc phải.  Mong rằng qua Nghị quyết lần thứ 7 này có những chuyển biến thực sự. Một vấn đề quan trọng nữa là xây dựng đội ngũ kế cận của nhiệm kỳ tới để lựa chọn những cán bộ nguồn thực sự có đủ những điều kiện có bản lĩnh chính trị vững vàng  đáp ứng yêu cầu mới”.

Còn ông Nguyễn Thành Quảng, ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi thấy rằng, 6 vấn đề lớn mà Tổng Bí thư đề cập đều là những vấn đề quan trọng của đất nước chúng ta. Vấn đề tôi quan tâm nhất là đổi mới hoàn thiện bộ máy của Đảng và Nhà nước chúng ta. Bởi vì có hoàn thiện bộ máy của Đảng và Nhà nước thì bộ máy của Nhà nước mới gọn nhẹ, làm việc hiệu quả hơn.

Ở Hội nghị lần thứ 7 này, với một quyết tâm như thế, tôi tin tưởng rằng, Ban chấp hành Trung ương sẽ tìm ra được những giải pháp khả thi nhất để thực hiện 6 mục tiêu mà Tổng Bí thư đã đề cập”.

Ông Nguyễn Công Hào, ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tin tưởng Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ đưa ra nhiều quyết định giải quyết các vấn đề quan trọng của nước ta.

“Tại Hội nghị Trung ương lần 7 nêu lên nhiều vấn đề trọng đại của đất nước, có những vấn đề mang tính thời sự, có những vấn đề mang tính lâu dài về sự phát triển bền vững của đất nước. Tôi thấy qua các kỳ họp Trung ương trước chưa làm tốt quy hoạch đội ngũ cán bộ chiến lược lâu dài của đất nước, chưa có nghị quyết nào đề cập một cách căn cơ như Hội nghị lần này. Tôi tin tưởng Hội nghị Trung ương lần này, Đảng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc”- ông Nguyễn Công Hào nói./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị TW 7
Bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị TW 7

(VOV) -Đảng ta chủ trương phải lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm, đồng thời đổi mới hệ thống chính trị từng bước vững chắc.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị TW 7

Bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị TW 7

(VOV) -Đảng ta chủ trương phải lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm, đồng thời đổi mới hệ thống chính trị từng bước vững chắc.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)
Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(VOV) -Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(VOV) -Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời.