Đà Nẵng: Thực hiện nghiêm túc các Kết luận Thanh tra, kiến nghị Kiểm toán

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung về báo cáo tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi chỉ đạo; Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra và kiểm toán nhà nước...

Chiều nay (18/10), Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng tổ chức phiên họp Lần thứ 5, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo trong Quý III, năm 2023; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và cho ý kiến các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm 2023. 

Về nhiệm vụ Quý III năm 2023, Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng tiêu cực thành phố Đà Nẵng đã kiện toàn nhân sự thành viên Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức 3 cuộc họp định kỳ hàng tháng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại kỳ họp thứ 24; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 35 ngày 7/8/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành các quy định pháp luật của Nhà nước, Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Đà Nẵng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản thực hiện Quy định số 114 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 116, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực; Ban hành kế hoạch số 160 năm 2023 về thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai các văn bản mới của Trung ương và thành phố. Trong đó có 6 văn bản về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cho hơn 4000 cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố. Đặc biệt là tổ chức thành công Tọa đàm với chủ đề “các giải pháp khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong tình hình hiện nay” với sự tham gia của hơn 350 đại biểu.

Trên cơ sở đó đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Ban Nội chính Trung ương chuyên đề về thực trạng, nhiệm vụ giải pháp để chấn chỉnh khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ của cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý phụ trách.

Ban Chỉ đạo cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tham gia góp ý đối với các dự thảo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản và dự thảo Chỉ thị mới về công tác kê khai tài sản thu nhập. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai cuộc thi thiết kế xây dựng infographic và video về phòng chống tham nhũng tiêu cực; Chỉ đạo 4 đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành việc kiểm tra giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã đề ra.

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Cấp ủy Đảng, các cơ quan thi hành tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ ản; Xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Đến nay đã hoàn thành kết luận điều tra 6 vụ, truy tố 6 vụ, xét xử 4 vụ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy nhấn mạnh: "Đây là một trong những nỗ lực mà Ban Chỉ đạo cần ghi nhận, đánh giá, biểu dương sự cố gắng của các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo các cơ quan tố tụng của thành phố. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai thực hiện các Kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán của nhà nước và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước. Đây là cách làm rất mới, quyết liệt, với sự vào cuộc của rất nhiều sở ngành, các cơ quan đơn vị.”

Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều kết luận Thanh tra, Kiểm toán tồn tại nhiều năm chưa thực hiện thì thời gian qua đã được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Đến nay đã hoàn thành được 9/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đạt 33%, thực hiện 149/214 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đạt gần 70%. Đặc biệt, thành phố đã giải quyết được 95% kiến nghị về xử lý tài chính. Đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận, sự nỗ lực trong vai trò đôn đốc, lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, sự cố gắng của các sở ngành địa phương.

Tại phiên họp lần thứ 5, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung về báo cáo tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi chỉ đạo; Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra và kiểm toán nhà nước; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố trong Quý 3/2023; Kết quả việc kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang, Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Kế hoạch và Đề cương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo Thành uỷ Đà Nẵng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên thứ 2
Ban Chỉ đạo Thành uỷ Đà Nẵng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên thứ 2

VOV.VN - Phiên họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ phiên họp thứ nhất đến nay của Ban Chỉ đạo và 3 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo...

Ban Chỉ đạo Thành uỷ Đà Nẵng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên thứ 2

Ban Chỉ đạo Thành uỷ Đà Nẵng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên thứ 2

VOV.VN - Phiên họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ phiên họp thứ nhất đến nay của Ban Chỉ đạo và 3 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo...

Đà Nẵng xem xét bổ sung vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi
Đà Nẵng xem xét bổ sung vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi

VOV.VN - Chiều nay (5/7), Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ tư, cho ý kiến về 5 nội dung theo thẩm quyền và theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Đà Nẵng xem xét bổ sung vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi

Đà Nẵng xem xét bổ sung vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi

VOV.VN - Chiều nay (5/7), Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ tư, cho ý kiến về 5 nội dung theo thẩm quyền và theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.